Dwight Lambs nodebog

13.500 til Dwight Lambs nodebog.

Bevilling: På kr. 8.000 + 5.500 til grafisk design, opsætning og tryk, i alt kr. 13.500, til dækning af udgivelse af en nodebog med melodierne efter Dwight Lamb.

Ansøgers korte begrundelse: Jensen & Bugge har siden 2008 besøgt, spillet med, lært af, turneret med og indspillet Dwight Lambs melodier.

Ansøgers uddybende forklaring: Vi starter med at fortælle Dwights historie, om Dwights liv og hans morfar som lærte ham de gamle danske melodier. Og så bliver de 5 artikler som i sin tid var at læse i Folk & Musik bladene også genoptrykt i bogen.

Hovedingrediensen er selvfølgelig alle de melodier vi kender efter Dwight (dem han har lært af sin morfar). Dertil kommer også enkelte melodier som Dwight ikke har spillet for os, men som Chris Jerup (morfaderen) har indspillet på Dwights spolebånd engang i 1950erne.

Rigtig mange af melodierne har vi ikke kendt før Dwight har spillet dem for os på sin enradede harmonika. Men vi er kommet til at holde af dem alle. Som Dwight siger: That's a favorite” og vi nikker hver gang.

Vi finder det yderst vigtigt både at bevare, men også udbrede den gamle Vendsysselmusik som har haft ophold i USA de sidste 120 år.

Projektet skal i første omgang ende ud i en nodebog med vores nyeste udgivelse, og hvis interessen er god, vil vi løbende udgive nodebøger til de to tidligere albums i løbet af 2018. Det er tanken, at nodebøgerne skal promoveres til musikskoler og sælges via vores hjemmeside og til vores koncerter og workshops. Vi vil desuden tilbyde musikskoler at komme og afholde workshops i folkemusik både for lærere og elever. Vi har endvidere planer om at sende materialet til et forlag og se, om de vil udgive den. Ellers vil vi selv stå for udgivelse og distribution.

Ansøger og Bevillingshaver: Kristian Bugge

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets nodebogudgivelse.

Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Bevillingen blev afsluttet i oktober 2017 ved modtagelsen af projektets bog. Se bilag.

Nodebog, side 33 - Eksempel fra bogens nodesider. Her "Den toppede høne", med melodinode og forklarende tekst på dansk og engelsk.

Nodebog, forside - Nodebogens forside.

Indholdsfortegnelse og kreditering - Nodebogens indholdsfortegnelse, hvor alle de forekommende melodier er nævnt på enten dansk og/eller engelsk, samt nodebogens kreditering.