Dans i Danmark

7.500 kr. til publicering af afhandlingen Dans i Danmark. Danseformerne ca. 1600 til 1950.

Emnet for afhandlingen er dansens historiske udvikling i Danmark med særligt fokus på danseformerne, forstået som en karakteristik af dansens bevægelsesmønstre i samspil med musikkens struktur.

Beskrivelsen er opdelt i tidsperioder, og her præsenteres først kildematerialet i tilstræbt kronologisk orden, hvorefter periodens danseformer beskrives. Afhandlingen præsenterer således en kronologisk og systematisk samlet oversigt over unikt historisk billed- og kildemateriale fra bl.a. Dansk Dansehistorisk Arkiv, Det Kongelige Bibliotek og Teatermuseet. Fremstillingen omfatter, som den eneste danske oversigtshistorie over dans, både den selskabelige dans og scenedansen og er rigt illustreret samt forsynet med udførlige noter og litteraturliste. Dans i Danmark henvender sig til alle interesserede og er velegnet som grundbog for studerende på universitetsstudierne Dans, Musik og Teatervidenskab samt i gymnasiefaget Dans, som er indført på både B og C-niveau i den nye gymnasiereform.

Bogen kan lånes på mange biblioteker i Danmark, fx Syddansk Universitetsbibliotek. Bogens indhold i hovedafsnit:

Indholdsfortegnelse - Bogens indholdsfortegnelse som pdf-fil.

Bogens omslag - Bogens omslag med mulighed for at se nærmere på (zoome ind på) forsiden og bagsiden.