Tryk

- af Bo Skjærbæk, opdateret juni 2020

I de mange år som "Baldanse" hæfterne udkom har de flere gange skiftet udseende.

Trykkehovedet - den øverste del af forsiden af hæftet - er stabilt i perioder. Det indeholder titel, udgivelsestidspunkt og sted, signatur, priser, antallet af arrangerede stemmer, oplysninger om subskriptioner, abonnementer og reklametekst.

Trykningen af hæfterne foregik på Backhausens Trykkeri i Viborg (tidl. Bachausens Bog- & Stentrykkeri), som det kan ses på hovedparten af hæfterne.

Jeg har haft kontakt til efterkommerne af Backhausens Trykkeri i Viborg. For at spørge til efterladt materiale fra nodetrykningen. Det eksisterer ikke.

I den vedlagte eksempelgennemgang er det muligt at se de eksempler der henvises til - via link der åbner i samme webside eller som et faneblad. Du kan også vælge (browserafhængigt) at åbne de enkelte link i en ny browser (i Internet Explorer: Hold Shift tasten nede når linket aktiveres).

På hvilken måde og hvornår D.T.S. Bjerregaard begyndte at anvende Backhausens Trykkeri i Viborg er der ikke klare indikationer om. Første gang jeg har set omtale af trykkeriet er i Klarinet-stemmen fra december 1885, Hæfte 16, Højbjerg pr. Rødkjær St. Her er der trykt på det sædvanlige sted ude til venstre, meget småt, som den sidste del af trykkehovedet, lige over den tykke streg: F.V. BACKHAUSEN'S BOG- OG STENTRYKKERI, VIBORG. Men kun på hæfterne 16 og 17 (IKKE Hæfterne 18-20). De øvrige stemmer får trykkeriangivelsen BACKHAUSEN, VIBORG fra Hæfte 21, undtagen Violin I og Violin II extra-stemmerne. De får trykkeriangivelse ved udgivelsen af Hæfte 22, december 1888, samtidig med at stedsangivelsen skifter til Kjellerup - D.T.S. Bjerregaard flytter. Efter denne tid fastholdes trykkeriangivelsen på alle stemmer indtil hæfternes udgivelsesophør, med meget små ændringer i lay-out'et.