Kommentarer / titler

- af Bo Skjærbæk, opdateret juni 2020

Blandt D.T.S. Bjerregaards kendteste kompositioner er Drej skruen og "Nu gaar den godt igjen, Rejnlænder Polka". Som mange af hans melodier indeholder den citat fra en af samtidens populære melodier. Det var mest almindeligt i sidste del (som regel 3. eller 4. del), og de fik ofte titler derefter, fx "Skorstensfejeren Polka", "Ud paa Livets Vej, Hopsa", "Min Amanda fra Kjerteminde, Mazurka", "Lørdag Aften Rejnlænder, Polka" (med hele melodien til folkevisen "Det var en lørdag aften"). Også melodien til "På loftet sidder nissen med sin julegrød" er citeret - dog under et andet navn: "Autionen Rejnlænder Polka". Her benyttes melodien i første og tredje del af kompositionen (som består af fire dele)."

Det 11. hæfte med titlen Baldandse-Duetter er særligt på den måde at mange af numrene grundlæggende hedder det samme, fx Vally, men med forskellige dansetyper som anden del af titlen, Polka, Galop, Vals, Hopsa, Polka (Rejnlænder). Der er to Frisette, tre Dikkedik og Emilie.

Det 54. hæfte med titlen Baldanse er et eksempel på et hæfte med titler som hentyder til den nordiske gudeverden: Odin, Freja, Valhalle.

Det 57. hæfte med titlen Baldanse er et eksempel på et hæfte med titler som hentyder til en rundrejse i Midt- og Nordjylland: Himmerland, Frederikshavn, Læsø, Klintmøller, Djursland og Skagen.

Det 58. hæfte med titlen Baldanse er et eksempel på et hæfte med titler som hentyder til en tur til Himmelbjerget: Paa Himmelbjerget Polka, Paa den rigtige Side Vals, Paa den forkerte Side Polka, Paa modsatte Side Galop, Paa den dovne Side Mazurka og evt. I Skumringen Vals.

Det 70. Hæfte med titlen Baldanse har mange titler med relationer til Julen.

Det 75. hæfte med titlen Baldanse er et eksempel på et hæfte med titler som hentyder til en festlig tur på kroen. Det er ret let ud fra melodiernes titler at sammensætte en god historie om en munter aften: Med Høj Hat, Pr. Bil, Paa Plænen, Den uskyldige Frøken, Flot Middag, En fin Nolo, Skudt forbi, Skam Dig bitte Thammes (uden typedansangivelse - find selv på en historie).

Det er sagt at man bare på titlen kan se at en melodi er af D.T.S. Bjerregaard. Det er selvfølgelig stærkt overdrevet. Når jeg læser alle titlerne hurtigt igennem bliver jeg opmærksom på hvor mange navne der optræder efterfulgt af en dansetype. Hertil kommer navne med et tillægsord, fx Lille Lise, eller navne med et navnetillæg, fx Mester Erik. Men det er måske de pudsige titler som: ”Læg Cigarer og dans, Polka”, ”Dikke, dikke, dikke, Bassemand! Polka”, ”Frihed for 2 Kroner, Vals”, Taen mæ ro! Hr. Petersen, Tyroler Vals!” der er mere karakteristiske.