Jelling Spillemandslaug

10.606 til Jelling Spillemandslaug til at indspille 17 melodier af D.T.S. Bjerregaard.

Nogle af D.T.S. Bjerregaards melodier indgik allerede i Jelling Spillemandslaugs repetoire – dog ikke altid i deres oprindelige udseende. Derfor har Lauget udvalgt og indstuderet forskellige typedanse fra forskellige hæfter (polka, vals, hopsa, galop, rejnlænder polka, skottish, klinkevals, mazurka, marsch, sexture). Vi spiller dem for vores besætning, nogle gange med nogle af de oprindelige stemmer og derudover med egne stemmer.

Projekt gennemførelse:

Jelling Spillemandslaug består af 13 medlemmer, hvoraf flertallet har været medlemmer af orkestret i over 20 år. Besætningen er med violiner, bratsch, cello, kontrabas, tværfløjte, blokfløjte, harmonikaer, guitar og mandolin/banjo.

Lauget har eksisteret i 27 år med Ole Emig som forspiller. Det har indspillet 3 CD’er, og har 10 – 15 årlige spillearrangementer, hvoraf de fleste er til legestuer/baller.

Lauget øvede fast en gang ugentligt i projektperioden, og efter at numrene var blevet udvalgt og i nogen grad arrangeret blev de indspillet i sæt af 3-4 numre med måneders mellemrum henover sæsonen. Inden hver indspilning var der igen lejlighed til at ændre og finpudse arrangementerne. Indspilningen foregik i Uldum Højskoles lydstudie, Uld Lyd, med Flemming Sønderup som mixer.

Projekt resultat:

Der er trykt en CD, som kan købes hos Lauget. Noderne til de 17 numres oprindelige stemmer vil være tilgængelige på Fondens hjemmeside i deres oprindelige form i løbet af nogen tid. Efter 2 år fra udgivelsesdatoen vil CD’ens numre også være tilgængelige på Fondens hjemmeside.

Projektets melodier i originalnoder. - Projektets melodier i originalnoder skannet og redigeret sammen i én pdf-fil. I kronologisk orden.

Omslaget til CD'en, bagsiden - Numrene på CD'en med titler og div. oplysninger.

Omslaget til CD'en - Indeholder oplysninger om Jelling Spillemandslaug og D.T.S. Bjerregaards musik.

Numrene på CD'en - En opstilling af numrene på CD'en med alle oplysninger om hæfte, Baldansenummer og oprindelsesår.

Hjemmeside - Jelling Spillemandlaugs hjemmeside.

Fest Marsch, fra 1880, Bald.nr. 61 - En melodi fra projektets CD. En af de få marscher fra Bjerregaards ca. 1000 baldansemelodier.