J.J. Bjerregaard

København.

Uddrag fra Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere, Forlaget Vort Land, København 1937, 3. hæfte, side 83.

Jens Just Saugmann Bjerregaard, Kapelmester, er født den 25. Marts 1889 i Kjellerup som Søn af Musikdirektør Ditlev Trappe Saugmann Bjerregaard og Hu­stru Else Kathrine Mathilde født Justesen. Gift 1922 med cand. phil. Valborg Halsnæs Faurboe (Regnskabsfører ved Social­kontoret i Gentofte Kommune). Sin første musikalske Uddannelse fik han af Faderen og allerede som Dreng spillede han i dennes Orkester sammen med sin Broder, Cellisten Hans Peder Bech Saug­mann Bjerregaard. Senere blev han Elev hos Violinpædagogen Max Schlüter. Fra 1919-22 er han knyttet til forskellige køben­havnske Orkestre, men i sidst­nævnte Aar rejser han til Udlandet og opholder sig der fra 1922-35. Han berejser Finland og Sverrig med eget Orkester, hvori hans Broder i en Aarrække sidder som Medlem. I nævnte Tidsperiode var han enkelte Gange i Danmark og spillede paa førende Restauranter i Aarhus, Aalborg og Odense.