Projekter

Siden Fondens oprettelse i 2004 er der hvert år modtaget ansøgninger om bevillinger den 1. maj. De givne bevillinger kan ses i oversigt i denne tabel og mere detaljeret på hver bevillings projektside. I alt udbetalt kr. 722.491,00 i over 50 bevillinger.

Forklaring til Bevillinger: Oversigt, posten "status": "i gang" betyder en treårig bevilling, mens "genbev. 23" betyder at bevillingen er fornyet og skal afsluttes eller genansøges senest den 1. maj det anførte år.


bevillingerwww