Niels P. Willumsen

10.000 til indspilning af CD og bal. Vedrørende Niels. P. Willumsens nodebøger.

Bevilling: Til dækning af udgifter i forbindelse med optagelse og trykning af CD og leje af forsamlingshus.

Ansøgers korte begrundelse: Spillemandslauget Østjyderne vil hermed gerne ansøge om et tilskud fra Saugmann Bjerregaards Fond. Vi mener at opfylde fondens formål, idet hensigten med projektet er at"...udvide kendskabet til spillemænds liv og værker..."

Ansøgers uddybende forklaring: Spillemandslauget Østjyderne fik i 1994 kendskab til en større samling noder efterladt af husmand, væver og spillemand Niels Peter Sørensen Willumsen (1855-1922) fra Lading Hede, en lokalitet beliggende nordvest for Århus.

En arbejdsgruppe gennemspillede melodierne og arbejdet resulterede i, at Spillemandslauget Østjyderne i 1997 og 1998 udgav to nodebøger med et udvalg af numrene betitlet "Musik fra Niels P. Willumsens nodebøger I og II".

Spillemandslauget Østjyderne har siden da haft et blandet udvalg af de mange gode melodier på repertoiret, og de er i tidens løb blevet spillet til talrige danseaftener og har vist deres store værd som gedigne dansemelodier.

Vi har nu besluttet, at vi vil indspille et antal af melodierne på en CD.

Indspilningen skal foregå i slutningen af oktober 2014 og vil blive efterfulgt af et bal med Willumsens musik i Lading Forsamlingshus lørdag den 29. november. Her forventer vi også at kunne præsentere den færdige CD.

Ansøger og Bevillingshaver: Spillemandslauget Østjyderne, ved Kjeld Nørgaard, oldermand.

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efterprojektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: En indbydelse til ballet i Lading Forsamlingshus lørdag den 29. november med gratis adgang for et bestyrelsesmedlem samt ledsager, samt et gratis eksemplar af projektets CD (ved samme lejlighed).

Bevillingen blev afsluttet i november, 2014, med bal og CD-release i Lading Forsamlingshus. Se bilag og billedarkiv.

CD-release og Bal, Plakat med invitation - Den udsendte invitation til CD-release og Bal i Lading Forsamlingshus. Willumsens musik stammer fra dette område.