Folkedansfagets historie

10.000 til trykning af "Folkedansfagets Historie i Norden".

En gruppe på 12 nordiske akademikere, der har specialiseret sig inden for den folkelige danseforskning, søgte her om midler til støtte for publicering af et manuskript, som er udarbejdet i løbet af de sidste tre til fire år. Forfattergruppen har arbejdet tæt sammen, har holdt ca. syv tredagsmøder og har planlagt to møder inden trykning. Bogen er derfor ikke en løs artikelsamling, men en nøje samordnet oversigt over et stort varieret felt, der hovedsagelig dækker perioden fra sidste halvdel af 1700-tallet og frem til i dag og som har alle de nordiske lande med. Bogen kan lånes på ét bibliotek i Danmark: Syddansk Universitetsbibliotek.

Bogens indhold og struktur

Bogen har to hovedelementer. Et stort nøje udvalgt citatmateriale fra primærkilder til folkedansens historie i Norden er det ene element. Der findes citater på alle nordiske sprog. De finske, islandske og færøske er dog oversatte til svensk eller dansk. Den anden del er den historiske gennemgang, der giver et detaljeret indblik i folkedansfagets historie frem til i dag. Den historiske gennemgang og citaterne holdes adskilt i hver sin spalte. Den historiske fremstilling og citaterne kan læses separat. Den historiske fremstilling vil give baggrunden for citaterne, således at de fremstår i deres kontekst. Teksten vil være forsynet med noter og en omfattende bibliografi. Endvidere er det vigtigt at bogen bliver rigt illustreret.

Bogen er skrevet i et tæt og langvarigt samarbejde, hvor forfatterne har mødtes, diskuteret og læst hinandens manuskripter samt kontinuerligt samordnet manuskriptets afsnit og perspektiver. Derfor er dette langt mere end en samling løse artikler fra en forfattergruppe, og bogen vil dække hele emneområdet på en gennemtænkt måde. Den repræsenterer på denne måde et stykke nordisk samarbejde, som det - så vidt vides - er svært af finde sidestykker til.

Bogen er ordnet i en serie tematiske afsnit, hvor vi her nævner hovedgrupperne:

  • Topografiske beskrivelser og lokalhistorie

  • Teater- og scenedans

  • Folkemindesamlere og folkelivsskildrere

  • Folkedansspecialister

  • Akademisk forskning og højere uddannelse

  • Nordisk forening for folkedansforskning

Som appendiks indeholder bogen en kort foreningshistorie og korte forfatterbiografier. Bogen afsluttes med en omfattende litteraturliste.

Bogens omslag - Bogens omslag med mulighed for at se nærmere på (zoome ind på) forsiden og bagsiden.