Musikalsk åbent hus

10.000 til PR og annoncering i forbindelse med Åbent Hus arrangementer.

Bevilling: Til dækning af udgifter til PR og annoncering i forbindelse med udvikling og afholdelse af en række musikalske åbent hus arrangementer i efteråret 2019 og forår 2020.

Ansøgers korte begrundelse: Musikalsk Åbent Hus er en generering af musikalsk mangfoldighed i samspil mellem professionelle og amatører på tværs af genrer, hvor sædvanlige skel mellem udøvende og publikum er opblødt til stor inspiration for begge parter. Et ikke på forhånd planlagt tretimers musikalsk program udvikles sammen med de tilstedeværende og udfolder sig her og nu med folk i et lokalsamfund.

Ansøgers uddybende forklaring: Spillemandsmusikken, herunder også stykker af Bjerregaard, står stærkt ved alle Musikalsk Åbent Hus-arrangementerne. Den levende og åbne form, som er kendetegnende for folkemusikken, kommer tydeligt frem, når den kommer til udtryk side om side og til tider integreret med andre genrer.

Det er lokale aktører, nye talenter, professionelle og et aktivt medvirkende publikum, der sammen engageres på forskellig vis i arrangementet. 2- 3 professionelle musikere med erfaring i at bruge folkemusik i et utal af forskellige sammenhænge, fungerer som tovholdere, der motiverer, aktiverer og yder musikalsk assistance efter behov.

Vores erfaring er, at folkemusikken, herunder spillemandsmusikken, som vi repræsenterer, står meget stærkt, når den er i selskab med andre genrer. Der er her en enestående mulighed for at folk, som ellers ikke eller kun sjældent kommer i kontakt med den, møder folkemusikken i en særdeles levende form, helt tæt på.

Musikalske Toveholdere: Klaus Pindstrup, Stefan Groot og Klaus Thrane.

Ansøger og Bevillingshaver: Sofie Arlien-Søborg, Himmerlands Folkemusikskole.

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: En dokumentation for projektet kan være annoncer og omtaler, samt kvitteringer for udgifter til PR og kopiering.

Bevillingen blev afsluttet i september 2020 ved modtagelsen af dokumentation for projektets gennemførelse.

Avisomtaler med links - Adskillige avisomtaler fra lokalaviserne (tekst og billeder), med links til lokalaviserne. Derudover links til FaceBook omtaler og YouTube.