778 Den Traadløse Tellefon Galop

Melodik:

Melodikken er traditionel med en god blanding af enkel melodik i akkordtoner og trinvis bevægelse, formmæssigt i enkle gentagne traditionelle mønstre med anvendelse af spillestilsformler i alle reprise.

1. reprise er præget af treklangsbrydninger med et rytmisk motiv af en ottendel, to sekstendele og en ottendel i begyndelsen af alle de ulige takter.

2. reprise blander en brudt figur i  punkteret ottendel plus sekstendel gange to, med to gentagne sekstendele på betonede slag.

3. reprise er præget af trinvis melodik i lidt længere nodeværdier, med halvnoder for næsten hver fjerde takt. Den punkterede figur fra anden reprise optræder uden at blive gentaget, ofte sammen med to ottendele.

Hele melodien er enkel og varieret.

Harmonik:

Det meste af tiden kun arrangeret for tonika og dominant. I 3. reprise optræder også subdominantpassager.

Arrangement:

To-stemmigt arrangement med skiftende melodiledsagelse og andenstemme fra de øvrige stemmer. Violin 2xtra stemmen er den trofaste andenstemme. De enkelte stemmer kan være idiomatiske (indeholde klangligt forhold eller spilleteknik der associeres med et bestemt musikinstrument, en bestemt musikgenre, en bestemt tidsperiode eller en bestemt kunstner/gruppe).

I 1. reprise er der kun den trofaste andenstemme.2. reprise er mere varieret med melodistøtte, traditionelt fløjtespil, kortere tre-stemmige passager og længere pauseforløb.Dette udviddes i 3. reprise med endnu mere melodi- og andenstemme, hvorved trompetstemmerne ikke længere understøtter rytmen.

En god melodi og et karakteristisk arrangement af den rutinerede sene Saugmann.

Se også den generelle rytmiske analyse af Galop- og Hopsa-arrangementer, hvor netop "Den Traadløse Tellefon, Galop" danner grundlag for en beskrivelse af Saugmann Bjerregaards måde at akkompagnere en galop med rytme og bas.

 Originalnode: Fonden/Hæfter/59, side 4

Digital melodinode med becifring: Fonden/Materialer/melodinode

Partitur: Fonden/Materialer/partitur/

Lydeksempel: Fonden.../danserytmer/778 DenTraadloeseTellefon