096 En ægte tyroler Hopsa

Melodien er godt udformet i tre repriser med varieret melodik og rytmik fra reprise til reprise. 1. reprise drejer sig om tonen d i trinvise bevægelser og treklangs-intervaller, 2. reprise bevæger sig meget trinvist med spørgsmål / svar oktavforlagt, og 3. reprise er karakteristisk med 8. dels triol-fanfarer i treklangsrammer. Den melodiske form er fire firtaktsforløb i hver reprise - gentaget, henholdsvis a a' a a'', b b' b'' c, d e d e. Der er korte kromatiske melodiske forløb to steder - i slutningen af 1. reprise og i overgangen til slutningen af 2. reprise.

Arrangementet mellem stemmerne er meget sparsomt - 2. reprise har spørgsmål / svar arrangement hvor især trp. stemmerne er vigtige og 3. reprise har en ekkostemme af melodien også især i trp. I stemmen.

Det er vl. II og trp. stemmerne som skaber flerstemmigheden. Mest som 8.-dels bevægelser i tertser (1. reprise) eller treklangsbrydninger (2. reprise), men der er også sporadiske medstemmer hovedsagelig i kl. stemmen (2 & 3. reprise).

Det harmoniske billede er meget enkelt - to forskellige akkorder i hver reprise: tonika og dominant. Undtagen i overgangen til slutningen af 2. reprise, hvor der er en subdominantisk firklang efterfulgt af det kromatiske forløb i melodien - et uklart harmonisk forløb, måske også med nogle samklangsfejl som følge af et manglende partitur-overblik.

Generelt er dansetypens stil på plads. Der er nogle gode detaljer i arrangementet, fx den rytmiske spænding mellem samtidige 8.-dele, 16.-dele og 8.-dels trioler i forskellige stemmer og modspillet mellem stemmerne i kortere og længere passager (spørgsmål / svar).

Se også den generelle rytmiske analyse af Galop- og Hopsa-arrangementer.

Node: Fonden/Hæfter/07/, side 4 

Partitur: Fonden/Materialer/eksempler/096partitur.pdf 

Lydeksempel: Fonden/Materialer/eksempler/096MIDI.mp3