Hæfte 7

Det syvende hæfte med titlen Baldandse-Duetter, indeholder flere "trykte" stemmer men også "håndskrevne".

I trykkehovedet er der ikke specificeret hvilke instrumenter der er stemmer til.

Min violin 1 stemme har jeg fra Det Kongelige Bibliotek. Da jeg rekvirerede de øvrige stemmer fra Musikhistorisk Museum fik jeg tilsendt violin 2, fløjte, klarinet, trompet 1+2, tenorbas og strygebas. Heraf var klarinet og strygebasstemmerne tydligt håndskrevet på mere almindeligt nodepapir, mens de øvrige er tydeligt trykt med trykkehoved på forsiden af hver stemme. Strygebasstemmen eksisterer kun til de første syv numre mens klarinetstemmen er komplet.