Fanøs Plads

Kjellerup Tidende, tirsdag den 15. august, 2000, side 18-19

Fanøs Plads skifter navn til Bjerregaards Plads

Pladsen, der i folkemunde er opkaldt efter Kjellerups senior‑advokat Poul Fanø, skifter navn til Bjerregaards Plads.

Egentlig er der slet ikke tale om noget navneskifte. For pladsen på hjørnet af Søndergade og Skolegade, har aldrig haft et navn.

Og så alligevel. I en del år har pladsen i folkemunde heddet Fanøs Plads ‑ opkaldt efter advokat Poul Fanø, der i en lang årrække havde kontor på Søndergade 18.

På gavlen sidder et skilt ‑ men det bliver udskiftet inden på mandag.

Pladsen skal nu.hedde Bjerregaards Plads, efter by­ens kendte musikdirektør og komponist D.T.S. Bjerre­gaard.

Hvem der opfandt Fanøs Plads ved advokat Poul Fanø ikke, men han går ud fra, at det er bekendte af ham, der har sat skiltet op.

5 gange Bjerregaard

Den tidligere lærer på Kjellerup skole, Edvin Sevelsted, udgav for nogle år siden bogen »5 gange Bjerregaard«.

Hensigten med denne beretning var på en enkel og overskuelig måde at fortælle om fem personer, hvis tilværelse på hver sit plan har efterladt spor, som selv i dag kan benyttes, såfremt et behov skulle opstå, fortæller Sevelsted.

Det særlige ved beret­ningen om de 5 gange Bjerregaard er, at de i lige linie er i direkte slægt med hinanden og omtales som: Den lærde Bonde, Hjermindpræsten, Sogne­forstanderen, Musikdirek­tøren og Musikeren.

Afsnittet om musikdi­rektøren er selvfølgelig om Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard.

Bogen er på 104 sider og kan købes i Davis Chri­stensens Boghandel i Kjellerup. Prisen er ca. 100 kr.