Ansøgning

Ansøgning, vejledning

Den helårlige ansøgningsfrist er 1. maj (dvs. alle ansøgninger modtaget med posten på denne dato, herunder e-mail, betragtes som rettidigt indkommen ansøgning). Her kan downloades en skabelon til en ansøgning.

Ansøgerne får officiel skriftlig besked på Valdemars Dag, den 15. juni. Ansøgerne kan bliv inviteret til en uddelingsbegivenhed, der foregår inden Valdemars dag. Der uddeltes første gang Valdemars Dag, 2004.

Ansøgninger skal være maskinskrevne i A4-format og skal bl.a. indeholde et budget for anvendelsen af bevillingen samt oplysning om hvorvidt projektet, som der søges støtte til, også støttes fra anden side.

Generelle retningslinjer

Fonden yder ikke støtte til allerede gennemførte projekter, folkemusikstævner, aflønning for projektgennemførelse, mad og drikke.

Fonden prioriterer støtte til projekter, der indeholder et forskningsaspekt og / eller viser unge musikeres / spillemænds engagement i Fondens musikalske fundament, højt. Hvis der er fondsmidler til det har Fonden støttet mindre kvalificerede ansøgninger med et beløb, fx kr. 10.000, og samtidig opfordret bevillingsmodtageren til at udvide ansøgningen i forbindelse med de fremtidige ansøgningsfrister.

Af de tildelte portioner kan der udbetales ½-delen forlods, og resten efter behørig dokumentation af projektets gennemførelse, herunder offentliggørelse. Bevillinger står ved magt i 3 år. Herefter kan der i forbindelse med den almindelige ansøgningsfrist 1. maj ansøges om en forlængelse af bevillingen og/eller en tillægsbevilling, ellers ophører bevillingen. Der tages stilling til en sådan ansøgning på bestyrelsens årsmøde i maj. Ophørte bevillinger forsøges afregnet efter faktiske udgifter, helst iflg. bilag.

Gennemførte bevillinger dokumenteres ofte med et produkt som bog-, CD- eller DVD-udgivelse eller med kopier af annoncer, omtaler, anmeldelser eller billeder, hvorefter resten af det bevilligede beløb udbetales, evt. iflg. kvitteringer.

Fondens formue er ca. kr. 1.5 mill. Renteafkastet af denne formue, ca. kr. 60.000 årligt, uddeles i flere portioner af varierende størrelser.

Ansøgninger sendes til: kontakt@saugmannbjerregaardsfond.dk