tryk her => Konkurrence
Prisvinderkoncert med D.T.S. Bjerregaard

Her på sitet finder du blandt andet:
Hvem har komponeret melodierne?

Begivenheder

 • 2016 Prisvinderkoncert med D.T.S. Bjerregaard på HøjbystævnetLørdag den 3. september, kl. 15.15-17: Hver vinder/gruppe præsenterer i 20 min. bl.a. deres vindermelodier. Resultatet af konkurrencen: https ...
  Sendt 25. aug. 2016 02.35 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • 2016 Uddeling inden Onsdag den 15. juni, Fondens hjemmeside. Vedr. uddeling af bevillinger: Fondens bestyrelse holder årsmøde og behandler de indkomne ansøgninger. De værdige bevillingsmodtagere får meddelelse via e-mail Valdemars Dag ...
  Sendt 2. dec. 2015 11.27 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • 2015 Stand, Højbystævnet Lørdag den 5. september: stand med resultater fra D.T.S. Bjerregaards Fond. Fondens formand Bo Skjærbæk vil være tilstede det meste af lørdagen og fortælle interesserede om Fonden og ...
  Sendt 5. sep. 2015 02.58 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • 2015 CD-release, kursus og bal Toreby Folkedansere og Højreby Spillemandslaug udgiver CD og afholder kursus og bal. Med musik efter spillemanden Borcher Madsen (1815 – 1897), Musikdirektør i Nykøbing Falster, på Marielyst Højskole og Toreby Skole ...
  Sendt 19. apr. 2015 15.12 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • 2015 Uddeling  inden Mandag den 15. juni, Fondens hjemmeside. Vedr. uddeling af bevillinger: Fondens bestyrelse holder årsmøde og behandler de indkomne ansøgninger. De værdige bevillingsmodtagere får meddelelse via e-mail Valdemars Dag ...
  Sendt 2. dec. 2015 11.23 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • 2014 CD-release og bal Spillemandslauget Østjyderne udgiver CD og holder bal. Med musik efter spillemanden N.P.S. Willumsen (1855 – 1922) fra Lading, i Lading Forsamlingshus lørdag den 29. november 2014 kl 19:30 ...
  Sendt 26. nov. 2014 08.53 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • 2014 Stand, Højbystævnet Lørdag den 6. september: stand med resultater fra D.T.S. Bjerregaards Fond. Fondens formand Bo Skjærbæk og bestyrelsesmedlem Gertrud Weensgaard vil være tilstede det meste af lørdagen og fortælle ...
  Sendt 5. sep. 2015 02.58 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • 2014 Uddeling  Søndag den 15. juni, Fondens hjemmeside. Uddeling af bevillinger. Fondens bestyrelse har holdt årsmøde og behandlet de indkomne ansøgninger. Der er givet to bevillinger, som kan ses under Projekter, 2014 ...
  Sendt 14. jun. 2014 13.53 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
Viser post 1 - 8 af 19. Vis flere »
Ansøgningsfristen for Fonden er den 1. maj, med uddeling af bevillinger senest Valdemars Dag, den 15. juni.
Oplysninger med bl.a. en skabelon til ansøgning
Projekter støttet af D.T.S. Bjerregaard Fonden

Focus-bevillingsområde

 • Opfordring til ansøgning
  Fonden modtager meget gerne ansøgninger under fundatsen til projekter som handler om:
  • 1) ubeskrevne områder af Danmark, fx om livet omkring musikken og dansen med repertoire, lokalhistorie og biografi
  • 2) 1900-tallets balmusik, fra I. Verdenskrig og frem
  • 3) komponisten og spillemanden D.T.S. Bjerregaard
  Sendt 14. jun. 2014 14.38 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
Viser post 1 - 1 af 1. Vis flere »

Dette års bevillinger

 • FolkeMUSIK & GLÆDE  5.000 til et folkemusikorkesters honorar.  Bevilling: Til honorar til et professionelt folkemusikorkester i forbindelse med MUSIK & GLÆDE's workshop og koncert. Ansøgers korte begrundelse: Støtte søges til at udbrede kendskabet til dansk folkemusik og folkesang, ikke kun på spillemandsstævner og -træf, men for den helt almindelige tilhører. Derfor gratis koncerter, med meget dygtige musikere. Vi har brug for større interesse for folkedans og spillemandsmusik, så vi også fremover kan glædes over det.  Ansøgers uddybende forklaring: Vi arrangerer workshops og koncerter for at:- skabe og fremme interesse for folkemusik, gårdsang og jazz- samle musikinteresserede om en fælles interesse- give en musikoplevelse med en koncert Ansøger og Bevillingshaver: William Schultze. Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse ...
  Sendt af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • CD med MDRBO  10.000 til indspilning af CD.  Bevilling: Til indspilning af en cd med traditionel dansk balmusik med Musikdirektør Rasmussens Balorkester (MDRBO). Ansøgers korte begrundelse: Musikken vil  bestå af en blanding af kendte og ukendte dansemelodier fra hele landet, finurlig toradermusik, livlige sangdanse og meget mere. Og måske også en Bjerregaard-melodi eller to. Ansøgers uddybende forklaring: Formålene med cd’en er flere. For det første vil vi gerne dokumentere det repertoire og den spillestil vi har fået med os gennem flere års virke og møder med spillemænd som Hans Jørgen Christensen, Klaus Pindstrup, Poul Lendal og Carl Erik Lundgaard. For det andet vil vi gerne bruge cd’en til at promovere vores orkester og vores musik, både i de almindelige ...
  Sendt 15. jun. 2016 01.32 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • Musikalsk åbent hus  16.000 til lokaleleje og annoncering i forbindelse med Åbent Hus arrangementer.  Bevilling: Til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling og afholdelse af en række musikalske åbenhus-arrangementer i efteråret 2016 og forår 2017.  Ansøgers korte begrundelse: At skabe et trygt forum for amatører i samarbejdet mellem de professionelle musikere og deltagere, hvor begivenheden bliver inspiration til den musikalske mangfoldighed, og hvor folkemusikken er den samlende fællesnævner for arrangementet.  Ansøgers uddybende forklaring: Himmerlands Folkemusikskole stiller to/tre af vores lærere til rådighed. Klaus Pindstrup, Klaus Thrane og Stefan Groot. Disse fungerer som tovholdere, der motiverer, aktiverer og yder musikalsk assistance efter behov. Der sammensættes et program på stedet på grundlag af de fremmødte, bestående af store og små ensembler ...
  Sendt 15. jun. 2016 01.33 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • Spillemandsmusik fra Vesthimmerland  8.000 til nodebog med spillemandsmusik fra Vesthimmerland.  Bevilling: Til et større hæfte med et bredt udvalg af vesthimmerlandsmaterialet, melodier og biografier omkring de kildebærende spillemænd, hentet hos efterkommere eller lokalarkiver. Ansøgers korte begrundelse: Projektet vil resultere i et hefte med udvalgte spillemandsmelodier fra Vesthimmerland. Hæftet bliver en årgang i skriftrækken, Nordjysk Folkekultur. Publikationen vil være velegnet til undervisningsbrug, idet melodierne opnoteres med 1 stemmer, 2.stemmer og becifring.  Ansøgers uddybende forklaring: Målet er en publikation på mindst 60 sider, der er målrettet mod medlemmerne af Foreningen For Musikalsk Folkekultur, samt i løssalg. Udgivelsen vil, hvis der kan skabes fornøden økonomi til trykningen blive foråret 2017. Folkemusikarkivet i Rebild vurderer at det trods digitale tider og netbaserede udgivelser stadig er ...
  Sendt 15. jun. 2016 01.37 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
 • Spillemandskredsens arkiv  8.000 til dokumentationsprojekt vedrørende Spillemandskredsens Arkiv.  Bevilling: Til dækning af transportudgifter i forbindelse med dette arbejde, kopiering af materiale, samt trykning af registrant. Ansøgers korte begrundelse: Resultatet af dokumentationsprojektet bliver en registrant, der vil være tilgængeligt for alle interesserede, dels i papirform og dels på museets hjemmeside. Ansøgers uddybende forklaring: Folkemusikarkivet i Rebild har fået overdraget en væsentlig del af Spillemandskredsens arkiv, der i sidste fase blev opbevaret på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Kredsen opgav at arbejde med arkivet, der var opbygget igennem mange år. Kredsen blev oprettet i 1943. I Rebild er de mange flyttekasser nu sorteret og en god portion arkivalier er udtaget til det som vi stadigvæk kalder Kredsens arkiv. Der medfulgte ikke registranter eller anden ...
  Sendt 15. jun. 2016 01.40 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard
Viser post 1 - 5 af 5. Vis flere »