Østjydernes Nodesamling

Spillemandslauget Østjydernes Nodesamling 2003 og 2006

Spillemandslauget Østjyderne har været så venlige at lade mig lægge deres udgivne numre fra Baldanse-hæfterne på Fondens hjemmeside og jeg har også fået Ivan Damgårds tilladelse til at bringe hans tekster om D.T.S. Bjerregaard og Baldanse-hæfterne.

Her er et link til nodesamlingen, som jeg har forsynet med baldansefortegnelsens numre. For en god ordens skyld har jeg vedlagt al tekst og bilag fra Nodesamlingerne som en Pdf-fil til download.

Forord til Nodesamlingen 2003, første afsnit:

Spillemandslauget Østjyderne udgiver hermed sin 20. nodesamling. Indholdet er denne gang melodier udgivet af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard (1852-1916). Han boede det meste af sit liv i Kjellerup, hvor han var musikdirektør, dvs. spillemand, nodeforlægger, instrument­ forhandler og meget andet. Bjerregaard er uden tvivl en af de enkeltpersoner, der har betydet mest for dansk traditionel dansemusik som vi kender den i dag. Herom kan man læse mere i artiklen på de følgende sider.

Forord til Nodesamlingen 2006, første afsnit:

Spillemandslauget Østjyderne udgiver hermed sin 21. nodesamling. Dette er den anden og sidste nodesamling med melodier udgivet af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard (1852-1916). Han boede det meste af sit liv i Kjellerup, hvor han var musikdirektør, dvs. spillemand, node­ forlægger, instrument-forhandler og meget andet. Bjerregaard er en af de enkeltpersoner, der har betydet mest for dansk traditionel dansemusik, som vi kender den i dag. Om dette og om Bjerregaards person kan man læse mere i artiklen i nodesamlingen 2003. I denne nodesamling findes en artikel, der i højere grad handler om indholdet i Bjerregaards udgivelser, hvilke melodier han udgav og hvad der var karakteristisk for hans måde at komponere og arrangere på.