VEUS DE DONA

a Tarragona

Veus de dona és una proposta de ruta literària virtual i, també, presencial per la ciutat de Tarragona des d'una perspectiva femenina.

S’han escollit 13 escriptores que parlen de Tarragona, dels seus carrers, dels seus costums, de les impressions que els han despertat el paisatge, els monuments, les vivències... tot en un joc de paraules que descriuen i ens fan viure els racons de la ciutat. En el cas de les poetes Montserrat Abelló i Josepa Massanés us adonareu que no parlen pròpiament de la ciutat, però aquestes escriptores hi van néixer i hi han estat vinculades a través de les seves paraules, motiu pel qual s'han volgut incloure en aquest itinerari literari.

És una ruta feta per un equip de professionals de l’ensenyament secundari en què cada membre hi ha projectat la seva sensibilitat a l’hora d’idear, d'elaborar o de definir l’escriptora i l’obra que ha treballat.

S'ha fet una descripció de la vida de cada autora, per tal de mostrar les seves línies temàtiques i creatives i s'han vinculat els seus textos a un determinat espai, que s'ha descrit en funció de l’indret que les escriptores han literaturitzat. Cada text té una petita introducció titulada Per començar... on es pot trobar la informació per contextualitzar el fragment.

Els textos que apareixen escrits en l'apartat d'autores van acompanyats d’un suport audiovisual. En el cas de les escriptores que ja no hi són, els seus textos estan recitats o llegits per alumnes dels diferents centres que han participat en la configuració de la ruta. Pel que fa a les autores que continuen entre nosaltres, els textos són llegits per les mateixes escriptores en un format audiovisual. També s'ha inclòs la possibilitat d’escoltar aquests textos amb la veu de l'alumnat que hi ha volgut participar, en format àudio.

A part dels tres textos escollits per a cada autora, els quals podem llegir a la web, també se'n poden escoltar d'altres recitats per alumnes i que també apareixen escrits a la web.

A més, s'ha vinculat aquesta website a uns punts determinats que també trobarem en el Google Maps. Hi ha gairebé un centenar d'àudios dels alumnes i els audiovisuals de les escriptores, repartits en quaranta-una ubicacions a la ciutat i als voltants de Tarragona. Per tant, és possible de fer una ruta literària de manera individual o en grup per la ciutat, tot seguint els diferents punts que van apareixent en el Google Maps d'una escriptora o de més d'una escriptora o d'un espai o espais determinats lligats a diferents escriptores, i que alhora es troben enllaçats a la website.

Aquesta ruta pretén acostar la literatura a l’alumnat i, de retruc, a la ciutadania de Tarragona.

La literatura, si és viscuda, serà recordada i la memòria d’aquestes escriptores juntament amb la ciutat perviurà en cadascuna de les persones que hi hagin participat activament.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image