Home

SAFLE SYDD YN TRIN A THRAFOD GEIRDARDDIADAU ENWAU LLEOEDD DE CYMRU.

FE FYDD Y CYNNWYS YN CYNYDDU O BRYD I'W GILYDD.

Os na fydd lluniau'n ymddangos, cliciwch ar law dde'r lygoden ac yna dewiswch 'open link'.

Cafodd llawer o'r erthyglau sy'n dilyn eu sgrifennu ar gyfer CLOCHDAR, papur bro Cwm Cynon.

Wrth geisio esbonio ystyron enwau llefydd, dylid cofio'r hen ddihareb:

'Dyfal donc a dyr y garreg'

am fod yna duedd i enwau newid dros y blynyddau a rhaid chwilio a chwilio am ffurfiau cynnar