ย้อนรอยสอน

เป็นหนังสือที่ย้อนรอยเรื่องราวต่างๆของครูผู้เขียน ทั้งปัญหา วิธีการสอน สอนให้ลึกฝึกให้เห็น

การเรียนรู้จากชุมชน ซึ่งประสบการณ์ต่างๆเรานี้ถ้าเราได้อ่านจะช่วยให้เราได้มองเห้นว่าการ

สอนแต่ละแบบเป็นเช่นไร ก็จะสามารถช่วยให้เรานำมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ

สอนของเราได้

กลับหน้าหลัก