บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก

ผมเคยโดนลูกสาวถามว่า ทำไมต้องเรียนเลข

เราได้อะไร จากการเรียนเลข หากอนาคต เราไม่จำเป็นต้องใช้

จริงๆ แล้ว การเรียนคณิต ไม่ได้เป็นเพียงการบวก ลบ คูณ หารเท่านั้น

หากแต่ จุดประสงค์ของการเรียน อยู่ที่การฝึกการคิด และฝึกวิธีคิด

ซึ่งเราไม่เคยสนใจที่จุดสำคัญนั้น แล้วกระโดด ข้ามไปสู่เนื้อหา ซึ่งเรียนเท่าไหร่ ก็ไม่มีวันจบ

แล้วคณิตศาสตร์ในแปลงผักเป็นอย่างไร? https://docs.google.com/document/d/1XVyG1Yqt99B1MIpX5lmjS5Oy6jfpH4gnKx-QqeY97fw/edit?usp=sharing


กลับหน้าหลัก