บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก doc

ผมเคยโดนลูกสาวถามว่า ทำไมต้องเรียนเลข
เราได้อะไร จากการเรียนเลข หากอนาคต เราไม่จำเป็นต้องใช้

จริงๆ แล้ว การเรียนคณิต ไม่ได้เป็นเพียงการบวก ลบ คูณ หารเท่านั้น
หากแต่ จุดประสงค์ของการเรียน อยู่ที่การฝึกการคิด และฝึกวิธีคิด 
ซึ่งเราไม่เคยสนใจที่จุดสำคัญนั้น แล้วกระโดด ข้ามไปสู่เนื้อหา  ซึ่งเรียนเท่าไหร่ ก็ไม่มีวันจบ

แล้วคณิตศาสตร์ในแปลงผักเป็นอย่างไร?

Comments