นักเรียนเขียนหลักสูตรเรียนเอง doc

นักเรียนเขียนหลักสูตรเรียนเอง

            “นักเรียนสร้างหลักสูตรเรียนเองได้ไหม” เพื่อนครูหลายคนถามผมอย่างนี้ ผมตอบว่าได้  ได้สิ ถ้าครูใจกว้าง ยอมรับความจริงของยุคสมัย และนับว่าเป็นโอกาสดีที่การปฏิรูปการศึกษาจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะการศึกษาต่อไปนี้ จะต้องพัฒนาทั้งครูและศิษย์ ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  

https://drive.google.com/file/d/0B7nmEmE8745OWFRrTFk2emtLc1k/view  ได้แสดงภาพการเรียนรู้แบบใหม่ไว้ดังนี้..............................


กลับหน้าหลัก

Comments