นักเรียนเขียนหลักสูตรเรียนเอง

นักเรียนเขียนหลักสูตรเรียนเอง

“นักเรียนสร้างหลักสูตรเรียนเองได้ไหม” เพื่อนครูหลายคนถามผมอย่างนี้ ผมตอบว่าได้ ได้สิ ถ้าครูใจกว้าง ยอมรับความจริงของยุคสมัย และนับว่าเป็นโอกาสดีที่การปฏิรูปการศึกษาจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะการศึกษาต่อไปนี้ จะต้องพัฒนาทั้งครูและศิษย์ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ( ปฏิรูปการเรียนรู้: ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน

https://drive.google.com/file/d/0B7nmEmE8745OWFRrTFk2emtLc1k/view )

ได้แสดงภาพการเรียนรู้แบบใหม่ไว้ดังนี้..............................

https://docs.google.com/document/d/1JgLVWyWnIQXrmjy-M471zsRWf4Y-vzMxbu8oKV5yRng/edit?usp=sharing นักเรียนเขียนหลักสูตรเอง

กลับหน้าหลัก