รร.รุ่งอรุณ doc

เนื่องจาก มีหลายวิชาและ file ค่อนข้างใหญ่ ขอวาง link ไว้ให้นะครับ

แนะนำอ่านผ่านๆ ก่อน ผมชอบส่วนภาคผนวกมากสุดครับ

http://mc.ac.th/ebook/get_book.php-page=5&sub_book=3.htm

กลับหน้าหลัก