เรื่องของเด็กคนนั้นที่ชื่อ ปองภพ doc

คิดว่าเป็นคำนำ

ในเวลาที่ว่างเปล่าอย่างเงียบๆ อยู่ในห้องคนเดียว   มองเห็นความคิดของตนโสดเล่นไม่ขาดสาย    จึงจับมันมารวมเป็นเล่ม   เรื่องของเด็กคนนั้นที่ชื่อปองภพ   จึงกลายเป็นหนังสือเล่มนี้   ตั้งใจที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตบางตอน   ขณะที่ไปพักผ่อนที่นั้นที่บ้านของลูกชาย   คิดว่าบางอย่างในหนังสือเล่มนี้คงจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยเฉพาะพ่อแม่ที่คิดจะสอนลูกที่บ้านบ้างไม่มากก็น้อย    จึงตั้งใจเขียนแต่ก็ทำได้เพียงแค่นี้แหละ

หวังไว้ว่าคงจะมีเสียงตอบรับและร่วมคิดเพิ่มอีก

                                                                                                                                ชาตรี  สำราญ

                                                                                                                                  31 / 12 / 55 

หมายเหตุ  น้องปองภพ ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียนในชั้น ป. 3 โดยสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ได้ครับ   : ศุภกฤต

กลับหน้าหลัก

ĉ
San Under tale,
Jan 19, 2013, 5:00 AM
Comments