แด่ครูด้วยดวงใจ 2559

คำนำ


            เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘  ผมป่วยหนักมาก  ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและคลินิกเป็นประจำ  ผมป่วยหลายโรค  เมื่อรับประทานยาโรคนี้เข้าไปก็มีผลกระทบกับอีกโรคหนึ่งและอีกโรคหนึ่ง  อาหารก็มีส่วนสำคัญ  ผมต้องเลือกรับประทาน จนกระทั่งร่างกายขาดธาตุอาหารบางอย่างไป  ที่มันเป็นเช่นนี้  ก็เพราะมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา  ที่กล่าวว่า  เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงมี  กอปรสังขารของผมมันเสื่อมไปตามสภาพของกฎไตรลักษณ์  คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  มันจึงเป็นเช่นนี้เอง

            ในระหว่างนอนให้น้ำเกลือหรือให้ออกซิเจนอยู่นั้น  ผมจะพยายามรวบรวมความคิดให้มันนิ่งเท่าที่มันจะนิ่งได้  พอจิตนิ่งได้ในระดับหนึง  ความคิดที่ซ่อนอยู่ภายในก็ผุดออกมา  เป็นความคิดสั้นๆ  ผมจะพยายามทบทวนให้จำใส่ใจ  พอสร่างไข้ก็จะจดบันทึกไว้  ทำอยู่บ่อยๆ จนครบ ๓ ปี  ก็ได้หนังสือหนึ่งเล่ม

            ขึ้นปี พ.ศ.๒๕๕๙  ปีใหม่ชีวิตผมก็ใหม่ขึ้น  โรคภัยไข้เจ็บที่รุกรุมผมมาตลอด ๓ ปี  ทุเลาเบาบางลงมาก จนผมสามารถเดินทางไกลไปไหนๆ ได้  ผมจึงหยิบสมุดบันทึกมาอ่าน  แล้วอยากจะแบ่งปันเพื่อครู  แด่ครูด้วยดวงใจ  เล่มนี้จึงเกิดขึ้นมา

            ความคิดทั้งหมดที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้  เกิดจากการอ่านหนังสือหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดการสอนและหลายๆ ความคิด เกิดจากการตกตะกอน  ความคิดที่ผ่านการกระทำการสอนของผมแบบปฎิบัติ สู่ปฎิเวช  แล้วในที่สุดก็สามารถสรุปเป็นปริยัติ  ซึ่งปรากฎการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน  ถ้าฝึกฝนได้เสมอ

            หลายเรื่องหลายความคิดอาจจะไม่ตรงใจนักวิชาการท่านอื่นหรือใครคนใดคนหนึ่ง ผมก็ต้องขออภัย  แต่ทุกข้อความที่ผมเขียนมันตรงใจผมและอยากบอกกับทุกคนว่า  ผมคิดอย่างนี้  ผมเห็นมาอย่างนี้  ผมสำนึกเสมอว่า  “การกระทำของคนหนึ่งย่อมมีผลต่อผู้อื่นเสมอ”  แต่ผมเชื่อว่า  ถ้าทุกคนใจกว้าง  อ่านเพื่อรู้  และยอมรับความคิดที่แตกต่างกันได้ก็คงอภัยกันนะครับ  ผมเขียนแรงไปบ้าง

                                                                        ขอขอบคุณทุกท่านที่อ่าน  แด่ครูด้วยใจรัก

                                                                                                 ชาตรี  สำราญ

                                                                                                ครูรางวัลคุณากร

                                                                        จาก มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาจักรี ปี ๒๕๕๘

                                                                        ๗๙  ภ.คุปตาสา  อ.เมืองยะลา  ๙๕๐๐๐

                                                                                                ๐๘๑-๙๕๗-๖๑๓๖


กลับหน้าหลัก

ĉ
San Under tale,
Jul 7, 2016, 11:09 PM
ĉ
San Under tale,
Jul 8, 2016, 12:02 AM
ĉ
San Under tale,
Jul 8, 2016, 8:29 PM
ĉ
San Under tale,
Jul 10, 2016, 10:58 PM
Comments