ชาตรี สำราญ

หนังสือและบทความ


- ดุจดั่งจันทรา


- แด่ครูด้วยดวงใจ


- แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาแบบติดดิน


- นักเรียนเขียนหลักสูตรเรียนเอง


- สอนอย่างไรให้เด็กรู้ภาษาไทยภายในเทอมแรก และสอนอย่างไร ให้เด็กอ่านออก เขียนได้


- เรียนรู้จากการกระทำ


- เรื่องของเด็กคนนั้น ที่ชื่อ ปองภพ


- เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา


- เด็กหญิงนุรดีนา


-ภาษาคุณหนู


-กรณีศึกษาที่ครูน่านำสอน


-การสอนที่มีชีวิต Backward design


- รู้ได้อย่างไรว่าเด็กพัฒนาการเรียนรู้


- ดำเด็กข้างบ้าน


- รู้และเข้าใจการสอน


- สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ


- สอนให้เรียนให้รู้จริง


- บทเรียนที่ไม่ตาย


- การคิดเชิงวิเคระห์และคิดเชิงสังเคราะห์


- โรงเรียนที่ไม่ตาย


- สอนให้เห็นชีวิต


- สระลดรูป แปลงรูป


- ผู้บริหารกับศ. doc


- แผนการเรียนรู้บูรณาการ


- บทเรียนสำเร็จรูป


- ความสำคัญของการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


- แม่คือโพธิ์ทองของลูก


- เทคนิคการสร้างแผนการเรียนรู้แบบ บูรณาการ


- รู้และเข้าใจการสอนอีกมุมหนึ่ง


- เด็กคนนั้น-ยุคปฏิรูปการศึกษา สอนอย่างไรให้เด็กรู้จริง


- บทอาขยานสู่การเรียนรู้สื่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ


- รู้ได้อย่างไรว่าเด็กพัฒนาการเรียนรู้


- ครูและห้องเรียนคศ2000


- สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้สร้างสมองเด็กให้ฉลาดได้อย่างไร

หนังสือที่อาจจะมีในร้านหนังสือ

เส้นทาง storyline สู่การเรียนรู้

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยง่ายๆ สำหรับครู

หลากหลายวิธีสอน ที่ไม่หลอนวิธีเรียนรู้

คนสอนคน

สอนทำไม สอนอย่างไร

ย้อนรอยสอน

ครูรู้ได้อย่างไร ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้

กลวิธีสอนเรื่องราวชีวิตแบบบ้านนอก

รู้เรียน เรียนรู้ กับชาตรี สำราญ

สอนภาษา สมการชีวิต

ชีวิต ความจริง การเรียน การสอน

คิดและถาม ศิลปะแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน

สอนอย่างไรให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจเขียนบทกวี (องค์การค้าคุรุสภา)

การสอนโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ

(องค์การค้าคุรุสภา)

อ้างถึง

-จะปฏิรูปการศึกษาหรือยัง? สุทธิชัย หยุ่น กรุงเทพธุรกิจ 16-21 ก.ค.44 จาก http://suchaxplore.wordpress.com/2009/04/25/education_reform/

- การคิดแบบหมวก 6 ใบ จากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/297126

- การวิจัยในชั้นเรียน จาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/63319

หมายเหตุ

website นี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ รวบรวม งาน ของอ .ชาตรี หรือ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่พอจะหาได้

ข้อมูล file หนังสือส่วนใหญ่ เป็นงานที่ออกมาในยุคหลัง

(บาง file ก็ดูเหมือน ยังไม่เสร็จดี บาง file มีปัญหาเรื่องการจัดหน้า ซึ่งคิดว่าเป็นจากขั้นตอนของการ upload file)

ซึ่งไม่ได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มขาย แต่อาศัยการให้/แจก ให้อ่านกัน

มีบางเล่มที่สามารถหามาได้จาก website ที่เปิดให้ download file ได้

หนังสือในยุคกลาง ที่เคยมีขายในท้องตลาด น่าจะไม่มีขายแล้ว ต้องลองหาอ่านจากห้องสมุดครับ

สำหรับหนังสือในยุคแรกนั้น หายากและบางส่วนมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่สามารถนำมาลงให้อ่านได้ครับ

หากท่านใด มีคำถาม กรุณาโทรเข้าโทรศัพท์บ้าน 073215454 ซึ่งอ.ชาตรี จะสะดวกตอบมากกว่าโทรศัพท์มือถือ

facebook page : ชาตรี สำราญ