รู้และเข้าใจการสอน

หนังสือเรื่อง “ รู้และเข้าใจการสอนอีกมุมหนึ่ง” เล่มนี้ผมเขียนขึ้นเพื่อประกอบการบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อบรรยายแล้วเห็นว่าน่าจะพิมพ์เผยแพร่ด้วย จึงจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ผู้รับฟังการบรรยายของผม

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงมีคุณค่าต่อผู้อ่านนะครับ https://docs.google.com/document/d/1HX4ETqNaHDiKkymaPFNsJLCgSp8ZE9-iMGfFZr5Nwjo/edit?usp=sharing

ชาตรี สำราญ

79 ถ.คุปตาสา อ.เมือง จ.ยะลา 95000

01-957-6136,073-215-454

Fax : 073-215-454

กลับหน้าหลัก