รู้และเข้าใจการสอน doc

หนังสือเรื่อง รู้และเข้าใจการสอนอีกมุมหนึ่ง เล่มนี้ผมเขียนขึ้นเพื่อประกอบการบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เมื่อบรรยายแล้วเห็นว่าน่าจะพิมพ์เผยแพร่ด้วย  จึงจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ผู้รับฟังการบรรยายของผม

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงมีคุณค่าต่อผู้อ่านนะครับ

                                                        ชาตรี  สำราญ

                                    79  ถ.คุปตาสา อ.เมือง จ.ยะลา  95000

                                            01-957-6136,073-215-454

                                                    Fax : 073-215-454