มาตรฐาน ตัวชี้วัด รู้อะไร ทำอะไร ม 3 doc

ผมเอาเนื้อหานี้มาจาก folder หลักสูตรใหม่ file ตัววิเคราะห์ชี้วัด หลักสูตร 51 เพื่อเอามาไว้ประเมินว่า เดินตามกรอบได้มากน้อยเพียงใด

แต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่า ต้องเป๊ะครับ บางเรื่อง ปีนี้ ไม่ได้เรียน เดี๋ยวปีหน้าก็ได้เรียน หลักสูตรมันก็ซ้ำไป ซ้ำมา ไม่ได้กระโดดกันมากในแต่ละปี บางเรื่องก็มีพูดถึงในหลักสูตรทุกปี ก็ไม่ได้เรียนซ้ำ

บางเรื่องก็ไม่ได้เรียนตรงๆ เรียนอ้อมๆ ก็มี เรียนได้ตามมาตรฐาน แต่ไม่ได้ตามตัวชี้วัดก็มีครับ

หน้า เฉพาะ มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายวิชาครับ

กลับหน้าหลัก