บทเรียนที่ไม่ตาย doc

            บทเรียนที่ไม่ตาย  เป็นหนังสือวิชาการที่ผมคิดว่า อาจจะเป็นเล่มสุดท้ายที่ผมเขียน  ภายหลังที่ผมได้เขียนหนังสือก่อนเรื่องนี้  2  เรื่องคือ  โรงเรียนที่ไม่ตาย  กับ  บทเรียนที่มีชีวิต  ขึ้นมาในระยะติดต่อกันของปี  2551

                ถ้าท่านเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการคิดของใครก็ได้ที่เขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้  แล้วมาอ่าน บทเรียนที่ไม่ตาย เล่มนี้ ท่านอาจจะคิดว่า ทำไมจึงเขียนอย่างนี้  เพราะทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะมีความผิดแผกแตกต่างไปจากหนังสือที่เกี่ยวกับการคิดเล่มอื่น ๆ   ทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้คล้ายกับบทบันทึกผลการปฏิบัติการสอนคิด ของผมที่ผ่านมา แล้วผมนำมาเขียนเล่าให้ท่านผู้อ่านอ่าน..........................................

        บทเรียนที่ไม่ตาย  เป็นเพียงการนำเสนอวิธีการสอนคิดให้ผู้เรียนคิดแบบต่อเนื่อง ที่ผมพูดอย่างนี้  เพราะทุกอย่างผมนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของเป้าหมายและเด็ก ๆ ลูกศิษย์ของผม  บางครั้งรูปแบบการคิดที่ปรากฏอยู่ในตำราวิชาการของท่านอื่นอาจจะต่างไปจากของผม  แต่ไม่ใช่ว่าของผมผิด ของท่านอื่นถูก หรือของผมถูกของท่านอื่นผิด  เพียงแต่แบบที่ผมนำเสนอนี้เป็นแบบที่ผมนำใช้สอนผ่านมาแล้ว  ผมใช้แบบนี้  ผมก็เขียนเล่าแบบนี้ก็เท่านั้นเอง

                รูปแบบการสอนคิดมีอยู่มากมาย  แล้วแต่ว่าใครจะนำแบบใดมาสอนเท่านั้นเอง  สอนแล้วสังเกตผล  บันทึกไว้  ทำบ่อยได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็นำมาเขียน  เผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ไว้บ้าง  ผมเชื่อว่าการนำวิธีการสอนของครูคนหนึ่งที่เกิดผลสำเร็จแล้วมาเล่าสู่ให้เพื่อนครูรับรู้ต่อ ๆ ไป  แล้วนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป  ก็จะเกิดบทเรียนที่ไม่ตายเล่มแล้วเล่มเล่าขึ้นมาได้  นี่คือที่มาของหนังสือเล่มนี้

ĉ
San Under tale,
Mar 15, 2013, 1:06 AM
Comments