บทเรียนที่ไม่ตาย

บทเรียนที่ไม่ตาย เป็นหนังสือวิชาการที่ผมคิดว่า อาจจะเป็นเล่มสุดท้ายที่ผมเขียน ภายหลังที่ผมได้เขียนหนังสือก่อนเรื่องนี้ 2 เรื่องคือ โรงเรียนที่ไม่ตาย กับ บทเรียนที่มีชีวิต ขึ้นมาในระยะติดต่อกันของปี 2551

ถ้าท่านเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการคิดของใครก็ได้ที่เขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วมาอ่าน บทเรียนที่ไม่ตาย เล่มนี้ ท่านอาจจะคิดว่า “ทำไมจึงเขียนอย่างนี้” เพราะทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะมีความผิดแผกแตกต่างไปจากหนังสือที่เกี่ยวกับการคิดเล่มอื่น ๆ ทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้คล้ายกับบทบันทึกผลการปฏิบัติการสอนคิด ของผมที่ผ่านมา แล้วผมนำมาเขียนเล่าให้ท่านผู้อ่านอ่าน..........................................

บทเรียนที่ไม่ตาย เป็นเพียงการนำเสนอวิธีการสอนคิดให้ผู้เรียนคิดแบบต่อเนื่อง ที่ผมพูดอย่างนี้ เพราะทุกอย่างผมนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของเป้าหมายและเด็ก ๆ ลูกศิษย์ของผม บางครั้งรูปแบบการคิดที่ปรากฏอยู่ในตำราวิชาการของท่านอื่นอาจจะต่างไปจากของผม แต่ไม่ใช่ว่าของผมผิด ของท่านอื่นถูก หรือของผมถูกของท่านอื่นผิด เพียงแต่แบบที่ผมนำเสนอนี้เป็นแบบที่ผมนำใช้สอนผ่านมาแล้ว ผมใช้แบบนี้ ผมก็เขียนเล่าแบบนี้ก็เท่านั้นเอง

รูปแบบการสอนคิดมีอยู่มากมาย แล้วแต่ว่าใครจะนำแบบใดมาสอนเท่านั้นเอง สอนแล้วสังเกตผล บันทึกไว้ ทำบ่อยได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็นำมาเขียน เผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ไว้บ้าง ผมเชื่อว่าการนำวิธีการสอนของครูคนหนึ่งที่เกิดผลสำเร็จแล้วมาเล่าสู่ให้เพื่อนครูรับรู้ต่อ ๆ ไป แล้วนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ก็จะเกิดบทเรียนที่ไม่ตายเล่มแล้วเล่มเล่าขึ้นมาได้ นี่คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ https://docs.google.com/document/d/1oqFKR9bjhnFukSHDK2-1bJFRWIp-8kRzucSWUR9OWno/edit?usp=sharing

กลับหน้าหลัก