เทคนิคการสร้างแผน doc

             ผมเขียนเทคนิคการสร้างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เล่มนี้ขึ้นมาเพื่อฝากไว้ในแผ่นดินสยามและเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมมีโอกาสเป็นครู   และเป็นครูผู้มีรูปแบบการสอนที่เป็นตัวของตัวเอง  โดยกลั่นกรองรูปแบบ วิธีการ สร้างความเชื่อขึ้นมาจากการทดลองทำซ้ำแล้ว  ซ้ำเล่า  บันทึกผลจากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการทดลอง  เปรียบเทียบครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้ข้อสรุปว่า  อย่างนี้ใช่   ผมจึงนำความเชื่อและความจริงที่ปรากฏผ่านการปฏิบัติมานานนับสิบปีของผม  มาเรียบเรียงด้วยภาษาผมในรูปกึ่งงานวิชาการ  อาจจะเป็นงานที่อ่านเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฟังผมบรรยายหรือนำมาทำ  แต่ง่ายสำหรับคุณครูผู้ผ่านการฝึกทำมาบ้างแล้ว   เคล็ดของการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเท่าที่ผมนึกได้  ผมก็บันทึกไว้  ลองแกะรอยดูก็จะเห็นเคล็ดที่ไม่ลับของงานเล่มนี้    ผมคิดว่าคุณครูทุกท่านที่เพียรสอนศิษย์แล้วบันทึกผลการสอนไว้ก็สามารถสร้างงานเขียนไว้เป็นอนุสรณ์ของชีวิตดั่งที่ผมเพียรเขียนมาแล้ว  ผมเชื่อและมั่นใจในความเป็นครูของคุณครูทุกท่าน

                หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นงานวิชาการเล่มสุดท้ายของผมเพราะว่าคนอายุเกือบ 70  ปี ที่มีโรครุมสุมอยู่นั้น  คอยวันเวลาและที่ตามที่คนโบราณท่านกล่าวไว้ว่า  ถึงที่ถึงเวลา ผมคอยที่และเวลานั้นอยู่  ผมจึงเพียรเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ท่ามกลางความปวดกระดูกสันหลัง  หรือกระดูกสันหลังมันปวด  แต่ผมไม่ปวดกับมันหรอก  ผมเพียงแต่นั่งดูอาการปวดแล้วก็เขียนหนังสือด้วยความสุข  การเขียนหนังสือคือ ทางที่ทำให้ผมเดินคนละทางกับโรคหัวใจ โรคกระดูก  โรคกระเพาะที่ผมเป็น

                ผมขอฝาก เทคนิคการสร้างแผนการเรียนรู้แบบ        บูรณาการ  ไว้ให้เป็นตำนานการเป็นครูของผมนะครับ

                ขอบคุณทุกท่านที่สนใจอ่านงานเขียนเล่มนี้

                                                                                                                                 ชาตรี   สำราญ

ĉ
San Under tale,
Nov 15, 2011, 10:22 PM
Comments