ดุจดั่งจันทรา

ขณะที่ผมสอนให้เด็ก คิด เขียน อ่านนั้น ผมเองคิดเขียนความเรียงสั้นๆ ให้เด็กอ่านด้วย แต่ทว่าต้นฉบับความเรียงเหล่านั้น (ปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๔) มีเหลืออยู่น้อยมาก เพราะผมแจกจ่ายให้กับเพื่อนครูที่สนใจ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงต้นปี ๒๕๕๘ ผมป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ผมเขียนกลอนบ้าง บทความวิชาการบ้าง และความเรียง ๓ บรรทัดก็เริ่มเขียนอีก เขียนเพื่อเป็นยาแก้ปวด หมอรักษากาย ส่วนบทกวีและธรรมะรักษาใจ

ผมรวบรวมความเรียงเหล่านี้ไว้เพราะ ดุจดั่งจันทรา คือยารักษาใจผม https://docs.google.com/document/d/1_cQvzf6JgR45-ei244_7D2sqYwgfekCcOfwqj091PUM/edit?usp=sharing

ชาตรี สำราญ

๑๙ กันย์ ๖๐

กลับหน้าหลัก