สอนให้เห็นชีวิต doc

        งานวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยาก   ความจริงแล้วครูทุกคนทำอยู่แต่ทำแบบลุงลอย   เรามาเปลี่ยนเป็นครูนักบันทึกผลการกระทำของตน  เก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ให้เป็นหลักฐาน  วิเคราะห์แบบมีหลักการ คืออ้างเหตุอ้างผลจากหลักฐานที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน  ผลงานของคุณครูก็จะครบตามหลักเกณฑ์การวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถบอกได้ว่า

1.    ได้ความรู้ใหม่ในเรื่องใดบ้าง

2.    ได้คำตอบใหม่ในเรื่องใดบ้าง

3.    ได้กระบวนการวิธีการใหม่ อย่างไรบ้าง

และอย่าลืมว่า  ผลการวิจัยครั้งนั้นคุณครูนำไปเชื่อมโยงพัฒนาผู้เรียนต่อ ไปอย่างไรบ้าง   นี่คือหัวใจสำคัญของวิจัยในชั้นเรียนครับ

          โปรดอย่าหลงรูปแบบงานวิจัยโดยลืมนำกระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนางาน

ĉ
San Under tale,
Nov 7, 2011, 9:03 PM
Comments