สอนให้เห็นชีวิต

งานวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยาก ความจริงแล้วครูทุกคนทำอยู่แต่ทำแบบลุงลอย เรามาเปลี่ยนเป็นครูนักบันทึกผลการกระทำของตน เก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ให้เป็นหลักฐาน วิเคราะห์แบบมีหลักการ คืออ้างเหตุอ้างผลจากหลักฐานที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน ผลงานของคุณครูก็จะครบตามหลักเกณฑ์การวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถบอกได้ว่า

1. ได้ความรู้ใหม่ในเรื่องใดบ้าง

2. ได้คำตอบใหม่ในเรื่องใดบ้าง

3. ได้กระบวนการวิธีการใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง

และอย่าลืมว่า ผลการวิจัยครั้งนั้นคุณครูนำไปเชื่อมโยงพัฒนาผู้เรียนต่อ ๆ ไปอย่างไรบ้าง นี่คือหัวใจสำคัญของวิจัยในชั้นเรียนครับ

โปรดอย่าหลงรูปแบบงานวิจัยโดยลืมนำกระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนางาน

https://docs.google.com/document/d/1dTTrnFXWDxUoQViz6m_2_GU-8ThU2ohOom9GydZn6hw/edit?usp=sharing สอนให้เห็นชีวิต

กลับหน้าหลัก