รายงานผลการประเมินผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว doc

รายงานผลการประเมินผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้ เป็นรายงานที่ ได้มาจากการพูดคุย ตกลง กับ สพฐ และ ศน ว่า จะให้เขียนในแนวทาง ประมาณนี้ (ที่เห็นเป็นส่วนผสมของ ม .2-3 ครับ กำลังปรับเป็น ม.3 แต่ยังไม่เสร็จครับ)

อาจจะเป็นไปได้ครับ ว่า แต่ละเขตอาจจะต้องการรายละเอียดที่แตกต่างกันไป

อีกทั้ง แต่ละครอบครัว ก็จะมีจุดเน้นหรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน

ลองดูเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับ

ผมได้วางหลักสูตรของกระทรวงและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ผมนำมาเป็นแนวทางในการเขียนแผนและประเมินไว้ในหน้าแรกแล้วครับ

กลับหน้าหลัก