หนังสือชุดปฏิรูปการเรียนรู้ ตัวอย่างความ

สําเร็จจากประสบการณ์จริง

"ฉันมาจากครอบครัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่”

ชีวิตของครูชาตรีถือกำ เนิดในครอบครัวของคนขายปลาฐานะยากจน เติบ

โตมากับพี่น้องรวม 8 คน แม้ความเป็นอยู่จะขัดสน หากทุกคนได้มีโอกาสรํ่าเรียน

หนังสือ เนื่องจากบุพการีทั้งสองของครูชาตรีเชื่อว่า การศึกษาสามารถเปลี่ยน

ฐานะของคน จึงยอมอาบเหงื่อต่างนํ้าแลกกับการให้ลูกได้รับการศึกษาสูงสุดเท่าที่

จะทำ ได้“ฉันมาจากครอบครัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ที่ฉันกล้าพูดอย่างนั้น เพราะว่า

ครอบครัวของฉัน คุณพ่อ คุณแม่ยากจน มีลูกทั้งหมด 8 คน ที่ฉันพูดว่ามาจาก

ครอบครัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเนื่องจากพ่อแม่มีลูกมาก ยากจน มีอาชีพขาย

ปลาสด ขายผัก หาเงินส่งลูกให้เรียนหนังสือได้ ทุกๆ คนมีอาชีพ นี่คือความยิ่ง

ใหญ่ของครอบครัวฉัน…” คือความตอนหนึ่งที่ครูชาตรี ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือชื่อ

บันทึกงานกัลยาณมิตรนิเทศ......................

https://drive.google.com/file/d/0Bzz1D9DFtcdjYjg4ZGIzODgtOTRlOS00ZDk2LWI3YjAtMWE3MjEwNWY5MmU5/view?usp=sharing

กลับหน้าหลัก