มาจัดคอนเสิรต์ทางภาษากันเถอะ

เด็กยุคใหม่จะต้องเป็นเด็กที่รอบรู้ ด้วยวิชาการแหล่งเรียนรู้มากกว่าท่องจำจากตำรา แล้วนำมาทำข้อสอบ

คอนเสิร์ตชีวิตในห้องเรียนที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะสามารถบูรณาการทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาภาษไทยได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เรียนจะต้องผ่านพฤติกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด และกระบวนการกลุ่ม อีกทั้งในขณะที่กลุ่มร่วมเรียนรู้นั้นย่อมจะต้องมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามา ทุกคนก็จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กระบวนการแก้ปัญหาก็ย่อมเกิดขึ้นในใจของเด็กๆ ความรู้ความสามารถในการทำงาน การจัดการ และทักษะกระบวนการก็ย่อมเกิดขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมที่เราต้องให้ปรากฏในตัวผู้เรียนใช่ไหม

https://docs.google.com/document/d/15CYdKjv_a02YozLcHvwWI-42lCKF4eNqE6Jp1w-affc/edit?usp=sharing

กลับหน้าหลัก