กรณีศึกษาที่ครูน่านำสอน doc

บอกกล่าวเล่านำเรื่อง

               

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึง 2540  ผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน  กรณีศึกษาป่าชุมชน  กับเพื่อนครูที่อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  โดยมี  ผศ.ดร.สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม   ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  และอาจารย์สมชัย  แซ่เจีย  (ศน.  เวียงป่าเป้า  ในขณะนั้น)  เป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้  สิ่งหนึ่งที่ผมพบเห็นคือไม่มีหนังสือตำราวิชาการมานั่งกางอ่านเพื่อนำแบบไปสอน  ไม่มีทฤษฎีที่มาคอยขีดกั้นให้เราเดินไปตามทางที่กำหนด  ไม่มีคนมาคอยจับผิดแต่มีการร่วมเรียนรู้กันระหว่างผู้นำการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน  ผู้เรียน  และชุมชนที่เป็นผู้เรียนรู้  และผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  บทเรียนที่เราพบเห็นจากการปฏิบัติงาน  คือ  ข้อมูลความรู้ที่เราได้มาแล้วเราร่วมกันเสวนาสรุปเป็นองค์ความรู้นำไปปฏิบัติต่อ  แล้วมาเสวนาซ้ำสรุปเป็นทฤษฎีของงานชิ้นนั้นๆ  ดังนั้น  ทฤษฎีต่างๆ  ในการทำงานเกิดขึ้นมาจากการที่คณะได้ทำงานนำมาสรุปเป็นบทเรียนเป็นทฤษฎีจึงเป็น “ทฤษฎีที่เกิดจากทฤษทำ”  ไม่ใช่มาจากการท่องจำตำรา

                ผมประทับใจต่อกระบวนการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นมา  ซึ่งจะขอนำมาเล่าสู่กันและกัน

Comments