(ร่าง) คู่มือ การดำเนินงานการจัดการศึกษา โดยครอบครัว doc

ต้องขออภัยที่ นำฉบับร่าง ที่ได้รับ มาให้ดู โดยไม่ได้รอ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างไป เพราะคิดว่า รายละเอียดเท่าที่มีอยู่ ก็ถูกต้องและดีแล้ว อีกทั้งไม่แน่ใจว่า จะได้ฉบับสมบูรณ์เมื่อไหร่ หากมีเหตุใดที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่เหมาะสม อยากจะให้เอาออก (ไม่เผยแพร่ ) กรุณาแจ้งมาได้ครับ จะดำเนินการให้ครับ

กลับหน้าหลัก