สระลดรูป แปลงรูปdoc

        หนังสือเล่มนี้  ผมเขียนขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่า จะมอบให้เพื่อนครูที่มาปรึกษาและเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่อง การสอนภาษาไทยง่าย ๆ แบบชาตรี สำราญ  ซึ่งเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟัง  บางเรื่องนำมาจากประสบการณ์ที่เคยนำใช้ได้ผลมาแล้ว  จึงมั่นใจว่าถ้าเพื่อนครูนำใช้ต่อไปก็คงจะเกิดผลบ้าง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เพื่อนครูสร้างขึ้นว่าเหมาะ  พอเพียงที่ผู้เรียนจะรับรู้มาก น้อยเพียงใด  ซึ่งตรงนี้ ผมมิอาจจะกำหนดให้กับใครได้  ต้องแล้วแต่เพื่อนครูจะเป็นผู้สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยตนเอง

                อีกประการหนึ่ง ผมมักจะพูดเสมอว่า  อยากเห็นการบันทึกวิธีการสอนของครูไทย ที่คิดนำสอนจนเกิดผล นำมาเขียนเล่าสู่กันฟัง  หนังสือเล่มนี้ก็ยังคงเป็นเพียง นำร่อง ให้  น้อง ๆ จัดการเล่าเรื่องของตนสู่สังคมเป็นเล่มต่อๆไปนะครับ

 

ชาตรี   สำราญ

ĉ
San Under tale,
Nov 15, 2011, 4:22 AM
Comments