สอนภาษาไทย ง่ายๆ สระลดรูป แปลงรูป

หนังสือเล่มนี้ ผมเขียนขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่า จะมอบให้เพื่อนครูที่มาปรึกษาและเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่อง “การสอนภาษาไทยง่าย ๆ แบบชาตรี สำราญ” ซึ่งเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟัง บางเรื่องนำมาจากประสบการณ์ที่เคยนำใช้ได้ผลมาแล้ว จึงมั่นใจว่าถ้าเพื่อนครูนำใช้ต่อไปก็คงจะเกิดผลบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เพื่อนครูสร้างขึ้นว่าเหมาะ พอเพียงที่ผู้เรียนจะรับรู้มาก – น้อยเพียงใด ซึ่งตรงนี้ ผมมิอาจจะกำหนดให้กับใครได้ ต้องแล้วแต่เพื่อนครูจะเป็นผู้สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยตนเอง

อีกประการหนึ่ง ผมมักจะพูดเสมอว่า อยากเห็นการบันทึกวิธีการสอนของครูไทย ที่คิดนำสอนจนเกิดผล นำมาเขียนเล่าสู่กันฟัง หนังสือเล่มนี้ก็ยังคงเป็นเพียง นำร่อง ให้ น้อง ๆ จัดการเล่าเรื่องของตนสู่สังคมเป็นเล่มต่อๆไปนะครับ

https://docs.google.com/document/d/1eWuHRQwTXZTTpUTaSIDz4majkbzVO2wDZ9jpNp8ywUQ/edit?usp=sharing สอนภาษาไทย ง่ายๆ สระลดรูป แปลงรูป

ชาตรี สำราญ

กลับหน้าหลัก