การสอนที่มีชีวิต

หนังสือเรื่อง Backward Design การสอนที่มีชีวิต ผมเขียนขึ้นมาเพื่อประกอบการบรรยายของผม โดยผมได้นำประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา มาประยุกต์กับเรื่องใหม่จากทฤษฎีใหม่ที่เพิ่งนำเข้าประเทศไทย เพราะผมได้ศึกษาดูแล้ว Backward Design หาใช่วิธีการใหม่ถอดทั้งด้าม แต่เป็นการนำทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีมาต่อยอดเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมา

การรับทฤษฎีใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามานั้น ถ้าเรานั่งทบทวนให้ดีแล้ว สังเกตสิ่งต่อยอดเพิ่มขึ้น แยกสิ่งที่มีอยู่เดินออกมาให้ชัด เราก็จะเข้าใจสิ่งใหม่นั้นได้ดี รู้ได้ตามลีลาของการเรียนรู้ที่กล่าวไว้ว่า ความรู้ใหม่เกิดได้ด้วยการ นำความรู้เดิม+ความรู้ที่เพิ่งรู้ ผลที่ได้จะเป็นความรู้ใหม่ เพราะเมื่อเรารู้เรื่องใหม่ เราจะนำเรื่องเดิมมาปรับรวม กับเรื่องที่รู้เพิ่ม ทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้น การเข้าใจเพิ่มขึ้นนี้แหละ คือการปรับเพิ่มความรู้ของเรา พอเราเข้าใจลึกลงไปอีก ความเข้าใจนั้นปรับเปลี่ยนเป็นความรู้ใหม่ทันที มันก็เพียงแค่นี้เอง

หนังสือเล่มนี้ ผมก็ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านนะครับ ขอบคุณที่ยังกรุณาติดตามอ่านผลงานเขียนของผมอยู่อีกครับ

https://docs.google.com/document/d/1uWazgPwhHmzkKDjpW5VIBv5-nEeKNwE7nR21UcC3n1E/edit?usp=sharing

ชาตรี สำราญ

79 ถ. คุปตาสา

อ.เมือง จ. ยะลา 95000

081-957-6136

073-215-454

กลับหน้าหลัก