การสอนที่มีชีวิต doc

        หนังสือเรื่อง  Backward  Design การสอนที่มีชีวิต  ผมเขียนขึ้นมาเพื่อประกอบการบรรยายของผม โดยผมได้นำประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา  มาประยุกต์กับเรื่องใหม่จากทฤษฎีใหม่ที่เพิ่งนำเข้าประเทศไทย เพราะผมได้ศึกษาดูแล้ว  Backward  Design  หาใช่วิธีการใหม่ถอดทั้งด้าม  แต่เป็นการนำทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีมาต่อยอดเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมา

              การรับทฤษฎีใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามานั้น  ถ้าเรานั่งทบทวนให้ดีแล้ว สังเกตสิ่งต่อยอดเพิ่มขึ้น  แยกสิ่งที่มีอยู่เดินออกมาให้ชัด  เราก็จะเข้าใจสิ่งใหม่นั้นได้ดี   รู้ได้ตามลีลาของการเรียนรู้ที่กล่าวไว้ว่า ความรู้ใหม่เกิดได้ด้วยการ นำความรู้เดิม+ความรู้ที่เพิ่งรู้  ผลที่ได้จะเป็นความรู้ใหม่  เพราะเมื่อเรารู้เรื่องใหม่ เราจะนำเรื่องเดิมมาปรับรวม กับเรื่องที่รู้เพิ่ม    ทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้น  การเข้าใจเพิ่มขึ้นนี้แหละ คือการปรับเพิ่มความรู้ของเรา  พอเราเข้าใจลึกลงไปอีก ความเข้าใจนั้นปรับเปลี่ยนเป็นความรู้ใหม่ทันที มันก็เพียงแค่นี้เอง

      หนังสือเล่มนี้ ผมก็ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านนะครับ ขอบคุณที่ยังกรุณาติดตามอ่านผลงานเขียนของผมอยู่อีกครับ

                                                                 ชาตรี สำราญ

79  . คุปตาสา 

                                                                .เมือง จ. ยะลา  95000

                                                                081-957-6136

073-215-454

ĉ
San Under tale,
Apr 1, 2012, 8:53 PM
Comments