ความสำคัญของการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

        เด็ก ทุกวันนี้ไม่รู้จักคำว่า  เพียงแค่นี้พอแล้ว เรากำลังปลูกฝัง จิตโลภ  ให้เกิดขึ้นแก่เด็กโดยไม่รู้ตัว  การตามใจลูกหลานเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยให้ โลภจริต  งอกงามในจิตใจเราและจิตใจของลูกหลาน  เด็กอยากได้สิ่งนี้ เราต้องหาให้เด็กจนได้  คำว่าขัดใจ ลูก ขัดใจหลาน เราไม่ทำหัวใจลูกหลานไม่เคยถูกขัดจึงไม่สะอาดเท่าที่ควร

        เด็ก ที่ได้สิ่งของที่ต้องการแล้วไม่นานก็เบื่ออยากได้ของใหม่อีกเราต้องหาให้อีกเป็นอยู่อย่างนี้นานนับนาน ทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงมีอยู่ไม่สิ้นสุด  เป็นเรื่องที่น่าคิด แต่เราไม่ค่อยได้คิดกัน.................