กลวิธีสอนเรื่องราวชีวิตแบบบ้านนอก doc

..."จงสอนให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องราวชีวิตจากชีวิต สอนทุกเรื่องให้สัมพันธ์กับปัญหาภายนอกโรงเรียน สอนเด็กด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ มีชีวิตประจำวัน ข้อสำคัญคือ ให้เด็กได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราว Story Line นี่คือความคิดของผมที่ได้สั่งสมมาจากประสบการณ์สอน ประสบการณ์ฟัง ประสบการณ์อ่าน ประสบการณ์เขียน หลอมรวมเป็นประสบการณ์เรียนรู้ของชีวิตครูชาตรี"...

กลับหน้าหลัก