มาตรฐาน ตัวชี้วัด คณิต doc

ดูแล้ว จะมากมายครับ ส่วนใหญ่ ผมจะเลือกดูเฉพาะ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชั้นที่สนใจ ไม่ได้นำมาเป็นเกณฑ์ จริงๆ จังๆ แต่มองผ่าน ๆ (หรือมอง เพื่อ จะได้มองภาพ ออก ว่า มีอะไรที่น่าเรียนรู้ หรือ นำมาบูรณาการหรือไม่) ในช่วงแรก และ เอาไว้ประเมิน ว่า ตก หล่นอะไร ที่น่าสนใจ หรือไม่ครับ

กลับหน้าหลัก