เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา doc

               “เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา”   เป็นเรื่องราวของการมองงานเขียนของเด็กๆ โรงเรียนนวลวรรณศึกษา  โดยมองแบบต่อยอดงานของเด็กมากกว่าอ่านเรียงความแล้วค้นหาคำผิด  ผมคัดเลือกผลงานของเด็กๆ  เพียงไม่กี่เรื่องจากงานทั้งหมด 60 เรื่อง  มานำเสนอในครั้งนี้  เพื่อเสนอมุมมองอีกมุมหนึ่งของคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจจะพัฒนาลูกศิษย์หรือบุตรหลานของท่าน

                ทักษะการอ่านเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากใจให้แก่รัฐมานานแสนนาน  โครงการรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า  จนสถิติการอ่านเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย  แต่ทักษะการเขียนนั้นยังไม่มีการชักชวนให้คนไทยรักการเขียน  ผมเห็นว่า  การอ่านกับการเขียนเป็นสิ่งคู่กัน  ถ้าจะให้เด็กอ่านต้องให้เขาเขียน  ถ้าจะให้เขาเขียนต้องให้เขาอ่าน  ดังนั้นเมื่อผมไปที่โรงเรียนนวลวรรณศึกษา  ผมเข้าไปเยี่ยมเด็กๆ  ผมก็ได้อ่านงานเขียนของพวกเขา  ผมชอบจึงนำมาเล่าสู่กันฟังกลับหน้าหลัก

ĉ
San Under tale,
Nov 18, 2012, 6:59 PM
Comments