เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา

“เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา” เป็นเรื่องราวของการมองงานเขียนของเด็กๆ โรงเรียนนวลวรรณศึกษา โดยมองแบบต่อยอดงานของเด็กมากกว่าอ่านเรียงความแล้วค้นหาคำผิด ผมคัดเลือกผลงานของเด็กๆ เพียงไม่กี่เรื่องจากงานทั้งหมด 60 เรื่อง มานำเสนอในครั้งนี้ เพื่อเสนอมุมมองอีกมุมหนึ่งของคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจจะพัฒนาลูกศิษย์หรือบุตรหลานของท่าน

ทักษะการอ่านเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากใจให้แก่รัฐมานานแสนนาน โครงการรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า จนสถิติการอ่านเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ทักษะการเขียนนั้นยังไม่มีการชักชวนให้คนไทยรักการเขียน ผมเห็นว่า การอ่านกับการเขียนเป็นสิ่งคู่กัน ถ้าจะให้เด็กอ่านต้องให้เขาเขียน ถ้าจะให้เขาเขียนต้องให้เขาอ่าน ดังนั้นเมื่อผมไปที่โรงเรียนนวลวรรณศึกษา ผมเข้าไปเยี่ยมเด็กๆ ผมก็ได้อ่านงานเขียนของพวกเขา ผมชอบจึงนำมาเล่าสู่กันฟัง

https://docs.google.com/document/d/15O2U_uJe_XVWeHBfbXJHXBRZvQBsTrwr5vC19ah-sv4/edit?usp=sharing

กลับหน้าหลัก