Vallan kritiikki tarkoittaa vallan anatomiaa, vallan riisumista paljaaksi, näkyväksi. Kun valta on näkyvissä kaikessa karmeudessaan, vailla keisarillisia vaatteita tai niitä yllä pitäviä uskomuksia ja selityksiä, valta on mahdollista muuttaa tai poistaa kokonaan.

Vallan käyttö ei rajoitu mihinkään instituutioon tai järjestelmään. Valtaa on kritisoitava aina ja kaikkialla, missä sitä sitten ilmeneekin. Vallan kritiikki on sen murskaamista, sen kahleiden murtamista ja väärinkäytösten lopettamista.

Tällä sivustolla tuodaan käännöstekstien avulla esille anarkistien esittämää vallan kritiikkiä.

Anarkistien mukaan valta korruptoi, ja juuri siitä syystä kenellekään ei tule antaa valtaa. Vallan antaminen toiselle on samalla hierarkkisuuden ja epätasa-arvon rakentamista, ja ne taas puolestaan edustavat epäoikeudenmukaisuutta, vahvempien valtaan alistumista ja heikompien hallitsemista, todellisen voiman ja edesvastuun pois heittämistä, oman toiminnan ja vastuun luovuttamista.

Anarkismi tarkoittaa ajatuksen ja toiminnan vapautta. Anarkismi ei tarkoita sitä mitä useimmat anarkistit edustavat: tottelevaisuutta, rikollisuutta, jonkun anarkistiksi itsensä julistaneen seuraamista. Se ei tarkoita sitä mitä useimmat anarkistit luulevat eli opin noudattamista. Anarkismi on puhdasta hierarkiattomuutta, puhdasta vallattomuutta, puhdasta ideaa.

Anarkismin idea on siinä, ettei ylläpidetä virheellisiä uskomuksia eikä virheellisiä ajatuksia. Puhdas ajatus ei sisällä määräyksiä, käskyjä tai harhakäsityksiä.

Anarkismi on kuitenkin puhdasta vain ajatuksena. Heti toiminnaksi muuttuessaan sillä on taipumus muuttua hierarkkiseksi vallanpidoksi. Tästä anarkistit itse ovat esimerkki. Sokeina omalle vallankäytölleen he toimivat aivan samoin kuin muutkin vallanpitäjät.

Ulla Vehaluoto, sivuston tekijä