Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 2010-‎ > ‎

Noe Torres & Ruben Uriarte: Aliens in the forest

En genre inom ufolitteraturen som har stor betydelse för forskningen är monografier över enskilda närobservationer. Böcker som bygger på djuplodande undersökningar och dokumentation av de mest svårbedömda ufofallen. I många böcker och tidskrifter har jag läst sammanfattningar över det klassiska och mint sagt ovanliga Cisco Grovefallet 1964. Nu kommer äntligen en bok som ger hela bilden utifrån förnyade undersökningar: Aliens in the forest. The Cisco Grove ufo encounter av Noe Torres och Ruben Uriarte.

 

Författarna är båda fältundersökare för MUFON (Mutual UFO Network) och har tidigare skrivet tre böcker tillsammans, bland annat om Roswell. I Aliens in the forest får vi för första gången hela bakgrunden till fallet byggt på förnyade intervjuer med huvudvittnet Donald Shrum. 2007 kontaktade han Noe Torres och Ruben Uriarte med en önskan att de skulle dokumentera hela hans historia för eftervärlden. Det resulterade i många möten och intervjuer med paret Donald och Judi Shrum. Torres och Uriante fick tillgång till alla dokument och foton som rörde händelsen, även den tidigaste undersökningen som gjordes av ufologen Paul Cerny 1965, då fältundersökare för NICAP (National Investigations Committee on Aerial Phenomena).

 

Boken inleds med ett intressant förord av Judi Shrum där hon beskriver hur de efter händelsen, förgäves kontaktade läkare, forskare, militärer och ufologer för att försöka få hjälp att förstå Donalds upplevelse och de starka efterreaktionerna. De första åren efter händelsen blev Judi vittne till hur hennes make vaknade skräckslagen på nätterna och hur vissa ljud fick honom att i minnet kastas tillbaka natten 1964, full av ångest. Det var först senare de förstod att Donald led av det som senare kommit att kallas posttraumatiskt stressyndrom.
 

 

Mycket kortfattat hände följande under den minnesvärda natten mellan 4 och 5 september 1964. Tillsammans med jaktkamraterna Vincent Alvarez och Tim Trueblood beger sig Donald Shrum iväg till Tahoe National Forest nära Cisco Grove i Kalifornien för att jaga hjort med pilbåge. De slår upp ett basläger och delar på sig för att jaga var för sig. Donald går vilse och inser att han inte kommer att hitta tillbaka till baslägret på grund av mörkret. Han beslutar sig för att tillbringa natten i en tall på en bergskam.

 

Efter ett par timmar i tallen ser Donald ett ljus som rör sig kring bergen. Eftersom han tror att det kan vara en helikopter som letar efter honom kliver han ner och tänder tre små eldar samtidigt som han skriker och viftar med armarna. Ljuset kommer närmare men visar sig vara ett helt ljudlöst, cigarrformat föremål. Donald blir rädd, tar med sig pilbågen och klättrar upp i trädet igen. Från cigarren lösgör sig ett mindre föremål som landar en bit bort i skogen. Strax därefter hörs ljudet av grenar som bryts och två varelser dyker upp och närmar sig Donald. De stannar precis under trädet och tittar upp mot det skräckslagna vittnet. Han beskriver sina känslor vid det är laget som ”ren panik”, ”livrädd”.

 

Varelserna är cirka 150 centimeter långa, klädda i ljusa dräkter med hjälm. De verkar korta och kraftiga. Donald ser inget tydligt ansikte men de har mörka ögon, stora som silverdollar. Varelserna ger ifrån sig ett läte som påminner om ugglors hoande. Strax därefter hörs ett liknande läte från cigarren som svävar en bit därifrån. Detta ljud skulle sedan förfölja Donald många år efteråt och göra honom rädd så fort en uggla hoade.

 

En stund efter ljudkommunikationen dyker en ny varelse upp i skogen och kommer fram till tallen. Varelsen är något större och ger intryck av att vara en metallisk robot med stora röd-orangelysande ögon. Den stannar precis under trädet och avståndet till Donald är då bara drygt två meter. Plötsligt öppnar den munnen och släpper ut en ljus gas som stiger upp till Donald som då förlorar medvetandet. Han vaknar strax igen, liggande över pilbågen men fast i trädet. Han förstår nu att varelserna vill ha ner honom från trädet och bereder sig på strid. En kamp som kommer att vara hela natten.

 

Donald prövar allt han kan tänka sig för att skrämma varelserna. Han tänder eld på sin hatt och andra föremål som kastas mot varelserna. De retirerar en stund men återkommer. Han skjuter de återstående pilarna mot roboten. Den vacklar men verkar inte nämnvärt skadad. För att undvika att ramla ner klättrar Donald lite högre i trädet och binder fast sig med livremmen runt stammen. Roboten fortsätter skicka gas och Donald tappar medvetandet varje gång men vaknar strax igen. Slutligen försöker varelserna klättra upp i trädet men Donald skakar det kraftigt så försöken avbryts. När han vaknar en sista gång, efter att ha förlorat medvetandet, strax före gryningen har varelserna försvunnit. Trött och frusen klättrar han ner ur trädet, plockar med sig pilarna han skjutit mot roboten och vandrar mot lägret. För sina jaktkamrater berättar han vad som hänt och de tror honom eftersom Vincent Alvarez också sett ett märkligt ljussken under natten.

 

De första åren efter händelsen blir påfrestande för familjen Shrum. Donald vaknar ofta mitt i natten skrikande och badande i svett. De kontaktar bland annat flygvapnet för att få en lösning på gåtan. Två officerare besöker paret och gör en undersökning. De tar med sig den pil som Donald skjutit mot roboten och som har metallavlagring på spetsen. Pilen får de aldrig tillbaka. Officerarna försöker övertyga Donald om att det hela var en misstolkning. Kanske några utklädda ungdomar som försökte skämta med Donald. När han några veckor senare åker tillbaka till platsen med några vänner är alla spår av händelsen försvunna. Någon har uppenbarligen sopat igen alla fotspår och plockat bort alla former av bevis. Donald är övertygad att någon inom flygvapnet rensat området.

 

Eftersom Donald och Judi skrev ett brev till NICAP efter händelsen blev det Paul Cerny som gjorde den första studien av fallet. Hans originalintervju finns återgiven i boken. Cerny ordnade också så att en läkare gav Donald hypnos 1974. Något nytt framkom inte under hypnosen, endast några smärre detaljer. Märkligt nog har man inte kunnat lokalisera namnet på hypnosläkaren. Donald Shrums namn publicerades första gången offentligt i MUFON UFO Journal 2007. Han var rädd för att förlora sitt jobb inom missilindustrin om händelsen kom ut i pressen.

 

Aliens in the forest innehåller en omfattande bibliografi med alla källor och också ett avslutande kapitel med andra uforapporter som beskriver robotvarelser. I ufologins historia är det här ett synnerligen ovanligt fall och det är bra att det nu fått en grundlig dokumentation. Författarnas sista fråga till Donald är om han skulle vilja möta varelserna igen? ”Bara om dom satt i en bur”, blir det korta svaret. Man kan onekligen förstå honom.

 

Noe Torres & Ruben Uriarte

Aliens in the forest. The Cisco Grove ufo encounter.

RoswellBooks 2011
 
Håkan Blomqvist
(Publicerad i UFO-Aktuellt, nr. 1, 2012)

 

Comments