Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 1991-1995‎ > ‎

Närobservation i Björkvik

I södra delen av Södermanland, invid sjön Yngaren, ligger det lilla samhället Björkvik. Denna natursköna ort med cirka 1.500 invånare tillhör Katrineholms kommun. Den 11 oktober 1994 var jag inbjuden att hålla ett föredrag om UFO-forskning, arrangerat av Studieförbundet Vuxenskolan i Björkvik. Ett trettiotal intresserade mötte upp vid Björkviks skola. Det visade sig att flera av åhörarna observerat UFO i Björkvik eller trakterna däromkring. Intresset för frågan var stort och föredraget resulterade senare i en studiecirkel i Vuxenskolans regi.

 

En av iakttagelserna inträffade i början av september 1989. Tyvärr har det inte gått att fastställa ett exakt datum men det kan ha varit lördagen den 9 september. Vid 18.10-tiden på kvällen kommer Kerstin Jonsson åkande i sin bil med 13-åriga dottern Tina. De har lämnat av Tinas kompis vid busstationen i Björk-vik. Kerstin kör och Tina sitter i baksätet. På vägen hem, endast några hundra meter från villan, får Kerstin syn på ett föremål som hänger i luften strax ovanför björkarna vid vägen. Hon pekar ut det för sin dotter och de kör långsamt fram mot föremålet och stannar bilen alldeles under den märkliga farkosten.

Tina är rädd och vill att de skall åka hem. Men Kerstin är nyfiken och vevar ner bilrutan. De studerar föremålet under några minuter. Ingen annan bil kommer och det är förvånansvärt tyst runt omkring. Från föremålet hörs inte ett ljud. Det liknar ett klassiskt tefat, runt och minst fem meter i diameter. Färgen är matt metallisk och undertill blinkar tre lampor, rött, gult och grönt oregelbundet. Till en början ser Kerstin och Tina endast föremålet underifrån och då syns något som liknar en rund lucka i mitten. Avståndet uppskattas till inte mer än cirka 15–20 meter.

 

Kupol med fönster

Efter några minuter säger Kerstin att hon skall gå ut och titta, så hon öppnar dörren och sätter foten i backen. Men Tina som är mycket rädd ropar “du är inte klok, det får du inte”. Precis samtidigt börjar föremålet sakta snurra motsols och ut över vägen. Tina slänger sig i baksätet och börjar gråta. Kerstin kan nu se föremålet från sidan. Det har en kupol med ett antal gula ljus som Kerstin uppfattar som fönster. Sedan går allt mycket snabbt. Föremålet svänger i otrolig fart iväg över skogen och bort mot sjön Yngaren. Kerstin kör direkt hem och de skyndar in i köket där övriga familjen sitter och äter. Kerstin och Tina berättar om observationen men blir först inte trodda. Kerstins man Sture ser dock att Tina är väldigt blek och  förstår att något ovanligt inträffat.

 

Stort som vändplan

Vädret vid tillfället var klart, torrt och vindstilla. Det var fortfarande ljust men började skymma lite. Vittnena är något osäkra på föremålets storlek. Kerstin jämför det med en normal vändplan för bilar. Intressant i sammanhanget är den onormala tystnaden. “Det reagerade jag verkligen på, att det var så tyst”, förklarar Kerstin. Något som känns igen från många andra UFO-fall.

Man får säga att det var modigt av Kerstin att köra fram och stanna alldeles under föremålet. Men hon var nyfiken. Tina däremot skriver i sitt frågeformulär, “blev rädd och trodde inte att det var på riktigt”. Man rapporterade inte iakttagelsen till någon tidning eller myndighet utan nämnde den bara för några vänner.

Fallet är närmast ett skolexempel på en klassisk “tefatsobservation”. Eftersom det också fanns två vittnen beslöt Anders Liljegren och jag att följa upp händelsen ytterligare. Den 28 juni 1995 for vi till Björkvik och intervjuade Kerstin och Tina separat hemma i familjens villa. Därefter åkte vi ut till observationsplatsen för att fotografera och få ytterligare data. Senare intervjuade jag Kerstins man Sture Jonsson för att få hans kommentarer till det inträffade. Sture säger sig vara skeptisk men öppen för möjligheten att det finns UFO. “Dom var uppjagade när dom kom hem. Tina var alldeles förskräckt”, säger Sture. Han anser sig inte ha någon anledning att misstro sin fru och dotter. De brukar inte fantisera ihop historier.

 Enda vittnena

Enligt Kerstin stod det en notis om en UFO-observation i Katrineholms-Kuriren cirka en vecka efter händelsen. Någon sådan notis har jag inte funnit i AFU:s klipparkiv men klipptjänsten missar ibland. För att finna eventuella andra vittnen annonserade jag i hembygdstidskriften Nya Yngarebygden nr. 3, 1995. Några fler vittnen har till dags dato inte dykt upp. Någon rimlig förklaring till Kerstin och Tina Jonssons observation har jag inte kunna finna. De verkar båda ärliga och uppriktiga och är själva frågande inför vad de sett. Fallet får tills vidare stå som UFO.

 

Flygande trianglar

Trekantiga föremål har observerats över hela världen, speciellt under 80-talet. Tre av åhörarna från föredraget i Björkvik rapporterade iakttagelser av dylika föremål i området. Någon gång i oktober/november 1976 såg Hans Lundqvist ett triangelformat föremål passera på cirka 60 meters höjd över sin bil. Han var på väg mot Katrineholm. När han fick syn på föremålet stannade han bilen, slog av bilmotorn och öppnade dörren. Det trekantiga föremålet gled ljudlöst förbi rakt över bilen. Hans uppskattar längden till 25 meter och bredden till 10 meter. Det var mörkt, gråsvart med tre ljuspunkter, en i varje hörn.

Den 27 januari 1994 såg två systrar (som önskar vara anonyma) ett trekantigt föremål strax söder om Jönåker, nära infarten till Björkviksvägen.  De kom åkande i bil och fick syn på föremålet som svävade i trädtoppshöjd. Föremålet gled ljudlöst över bilen på låg höjd. En av systrarna såg tydligt underredet på föremålet och en stark ljuskälla i mitten av triangeln. Underligt nog färdades den med spetsen bakåt.

 

UFO-fönster

Kolmården och södra Södermanland har en hög observationsfrekvens, jämfört med övriga Sverige. I artikeln “Närstudie av ett svenskt UFO-fönster”, presenterade Dan och Carl-Anton Mattsson 46 rapporter från detta område. (Se UFO-Sverige-Aktuellt nr. 4, 1982 samt nr. 1, 1983). En tanke är att detta “fönster” har ovanliga geologiska/magnetiska förhållanden, vilket kan ha något samband med antalet UFO-observationer.

En faktor som man blir medveten om vid föredrag på små orter som Björkvik är den stora andelen icke rapporterade UFO-fall. Många vittnen vill inte framträda på grund av rädsla för att bli förlöjligade eller sammanblandade med de religiösa mystiker och fanatiker som ofta syns i massmedia. Här har UFO-Sverige en viktig uppgift att fylla som en seriös och pålitlig instans dit observatörer kan vända sig med förtroende.

 
Håkan Blomqvist
(Publicerad i UFO-Aktuellt nr 4, 1995)
Comments