Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 1991-1995‎ > ‎

Svart cirkel slog ut båtens radar

Det är fredagkväll den 24 september 1982. Vid 22-tiden lämnar brandförsvarets sjöräddningsbåt "Flamman" hamnplatsen i Norrköping. Ombord finns brandmännen Christer Jonsson, Björn Lindh och Håkan Jonsson.

De ser fram emot en rutinartad tur genom Bråviken mot Arkösund och sedan tillbaka igen. Syftet är att träna mörkernavigering med hjälp av radar, ekolod och kompass. Christer Jonsson sköter radar och ekolod medan Björn Lindh styr båten. När man passerar fyren Stora Juten mitt emot Djurö kvarn är farten närmare 18 knop. Man vet att vattnet framför är fritt. Plötsligt ser Christer Jonsson en hel mängd ekon på radarskärmen. vilket tyder på att någonting finns rakt framför båten. Han ropar "full back" till sina kollegor. "Flamman" glider sakta fram i vattnet medan alla spanar. De ser hur vattnet framför båten skummar omotiverat. Framför "Flamman" uppträder också en rak fåra som leder mot en svart cirkel på vattenytan.

När "Flamman" glider in i den svarta cirkeln händer det underliga. Radarn slutar att fungera och båten lyder inte roder utan börjar snurra av sig själv. Först åt vänster, sedan åt höger. Klockan är nu cirka 23 och det är mycket mörkt ute. De tre brandmännen lyser runt omkring sig med båtens strålkastare och egna ficklampor. Någon ubåt ser man dock inte. När båten glider ur den svarta cirkeln börjar radarn ge utslag igen och rodret fungerar. Man ligger kvar i området under cirka en halvtimme men inget mer i nträffar. Planerna för kvällen ändras och man styr hemåt och återvänder till hamnplatsen strax efter midnatt.
 

Eftersom brandmännen känner stort obehag av det inträffade beslutar man att hålla tyst om saken. Men man berättar om händelsen för brandingenjören Anders Johansson på måndagen den 27 september. Han rapporterar då direkt det skedda till Sjöbevakningscentralen på Muskö. En man från Marinstaben kontaktar Christer Jonsson för att få en detaljerad redogörelse. Den 8 oktober skriver Norrköpings tidningar en stor artikel om fallet. Christer Jonsson, som skötte radarn ombord på "Flamman" säger till NT: "Hela radarskärmen blev plötsligt ljus och det gick inte att använda den. Jag har aldrig varit med om någonting liknande och vi som fanns ombord undrade förstås vad det var som hände."

Björn Lindh, som styrde båten kommenterar: "Om det var en ubåt eller om det var någonting annat, det vet vi inte. Men en sak är säker. Någonting fanns där, under oss, i vattnet. Vare sig sjön, båten eller radarn kan bete sig på det sättet utan att någonting förorsakar det. Någonting var det."

Den 11 oktober 1992 ringer jag upp Christer Jonsson för att höra hur han ser på händelsen. Han menar att det troligen var en ubåt. Det var den information han fick från Marinstaben. De förklarade att ubåtar har starka radarsändare som slår ut fritidsbåtsradar av "Flammans" typ. Radarn var utslagen under cirka fem minuter enligt Christer Jonsson. Han berättar också att en polsk lastbåt gått in i Bråviken dagen efter, utan att ha något där att göra. En fångvaktare från Skenäsanstalten ska också ha förlorat sina nät vid samma tid. Slutligen säger Christer att historien kom ut sedan man anförtrodde en brandförman på jobbet händelsen. "Han skvallrade. Vi hade själva aldrig berättat det. Det här var jävla jobbigt".

Den 12 oktober 1992 ringer jag också upp Björn Lindh, men han kunde endast bekräfta Christers uppgifter. Christer Jonsson var den ende av de tre brandmännen som förhördes av Marinstaben. Allting tyder således på att det var en ubåt som befann sig under räddningsbåten "Flamman" den 24 september. Perioden var ju dessutom mycket intensiv vad gäller främmande undervattensverksamhet. Den stora "ubåtsjakten" i Hårsfjärden, utanför Muskö örlogsbas, började fredagen den 1 oktober, således bara en vecka efter Bråvikenincidenten.

Den 27 december 1991 fick jag dock in en UFO-rapport som gör att man åtminstone måste börja fundera över ett samband mellan UFO och USO (Unidentified Submarine Objects). Vittnet är en äldre man, bosatt i Norrköping. Han vill vara anonym men är känd av UFO-Sverige. Den 24 september 1982, samma dag som "Flamman"-incidenten, befinner sig observatören i sin båt vid Korsö i Bråvikens yttre skärgård. l UFO-Sveriges rapportformulär skriver han: "Vi, min fru och jag, låg för ankar vid Korsö norra strand fredagen den 24 september 1982. Korsö ligger norr om Arkö i Bråvikens yttre skärgård... På kvällen när vi gick till kojs var det vindstilla och en stjärnklar himmel. Jag lade mig så att jag kunde se genom glasrutorna upp mot en strålande stjärnhimmel. Plötsligt fick jag se ett flygande föremål med ett flertal fast lysande ljus i en rund cirkel förflytta sig ljudlöst sakta ovanför båten och i 10 grader nordlig riktning försvinna mot Bråvikens norra strand och fyren Ålbäckgrund. Då sikten är fri från Korsö och norr ut så kunde jag följa föremålet en lång stund tills det försvann ur min åsyn. Det var vid tillfället mörkt så jag kunde bara se ljusen. Uppskattad höjd, enligt anteckningar i loggboken, [var] 100-150 meter och farten mindre än ett litet sportflygplan. Storleken svår att uppskatta, två till fem meter, kanske mer om jag missade höjden. Min fru hittade ej sina glasögon i mörkret så hon kunde ej se föremålet."

Observationen varade under en till två minuter. I rapportformulärets punkt 13.6 uppskattar observatören föremålets storlek till fem meter. Vid ett telefonsamtal den 13 januari 1992 uppskattar vittnet antalet ljus i cirkel till mellan tio och femton stycken. Avståndet mellan Korsö och platsen för "Flamman"-incidenten är cirka 40 kilometer. Bå;da händelserna inträffade tidsmässigt mycket nära, vid 22-tiden på kvällen. Finns här ett samband eller är det en ren slump att en UFO- och en USO-observation görs nästan samtidigt?

Jag noterar att två liknande UFO-observationer gjordes i Östergötland året före. En januarikväll 1981 ser den då 15-årige Robert Enstedt i Mantorp ett 20-30 meter stort föremål med en massa ljuspunkter formade i cirkel. De t passerar mycket sakta över honom på låg höjd och avger ett brummande ljud som från ett större elskåp.(1) Det 14 mars 1981 var det dags igen. Klockan 18.40 observerar två ungdomar i bil på väg genom centrala Mjölby en farkost med en ring av starka ljus i olika färger. Föremålet färdas i trädtoppshöjd och mycket sakta. Klockan 18.45 observerar en man och hans fru uppenbarligen samma farkost i Vadstena, ett tiotal ljuspunkter i en ring. Mannen, som endast presenteras som Karlsson, observerar föremålet under hela fem minuter och hinner till och med ta några foton. (Har någon sett dessa foton?). Liknande ob servationer görs sedan av flera personer i Hällestad och Motala. (2)

Sambandet mellan UFO och främmande undervattensverksamhet är, åtminstone vad det gäller Sverige, mycket tveksamt. Men det här fallet antyder åtminstone ett möjligt samband.
Källor:
1. Kjell Thörnlund. UFO med "ljus i cirkel" överraskade Mantorpsgrabb. UFO-lnformation 1/83. sid. 12-13.
2. Flera vittnen iakttog UFO över Mjölbyområdet. UFO-lnformation 1/81, sid. 14-15.
 
Håkan Blomqvist
(Publicerad i UFO-Aktuellt nr. 4, 1993)
Comments