Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 1986-1990‎ > ‎

Edith Nicolaisen 1911-1986

Grundaren av Parthenons upplysningsverksamhet i Sverige, Edith C M Nicolaisen, avled den 18 februari 1986. Bokförlaget Parthenon och "Nic", som hon kallades i vänkretsen, är välkända begrepp för alla svenska ufologer.

Med Edith Nicolaisens bortgång försvinner en epok i svensk ufologi.

 

Hon föddes den 19 mars 1911 i Farnum, Danmark och ägnade flera år åt studier vid olika universitet. Genom en amerikansk bekant fick hon 1953 för första gången höra talas om UFO-observationer och landningar i Mexico. Men intresset väcktes på allvar genom boken "Flygande tefat har landat" av Desmond Leslie och George Adamski. 1954 ställdes Edith Nicolaisen inför ett svårt ödesval. Antingen tre års vidare studier i USA för att sedan fortsätta en karriär inom Världshälsoorganisationen, WHO, eller den steniga och törnbeströdda vägen som den ensamme pionjären för UFO-saken. Hon valde pionjärens väg och Sverige som arbetsfält. Ekonomiska problem och en svår bilolycka var nära att kullkasta alla planer som enligt egna uppgifter fick hon styrka och inspiration att fortsätta arbetet bl. a. genom flera närobservationer av UFO, 1955 observerade hon ett klockformat tefat av Adamski-typ, 15 km söder om Linköping. Farkosten, som hade fyra fönstergluggar, svävade på låg höjd och mycket nära under flera minuter. Året efter såg hon en cigarrformad farkost ljudläst sväva över de österrikiska alperna. Dessa observationer övertygade henne att Adamskis foton och påståenden var äkta.

 
Den 24 oktober 1957 var den officiella starten för Parthenons verksamhet i Sverige, med Helsingborg  som högkvarter. På den internationella UFO-kongressen i Wiesbaden 1972 berättade Nicolaisen: "Den 24 oktober 1957, när vi började vårt upplysningsarbete med utgivandet av boken 'Flygande tefat har landat' av Leslie/Adamski, hade vi den stora glädjen att mottaga en hälsning från våra vänner i världsrymden tidigt på morgonen mellan klockan 8.00 och 8.30. En silverskiva rullade likt ett hjul på en skenbar lutlinje och blev stående i luften framför vår balkong på mindre än 100 meters avstånd innan den flög iväg som en pil".
 
Parthenons första möte hölls i Stockholm den 5 december 1957 i Kgl. Svenska Aeroklubbens lokaler. Flygdirektör Henry Kjellsson var en av de inbjudna talarna. Det första officiella föredraget anordnades  hösten 1958 i Helsingborg med Karl och Anny Veit från Deutsche UFO/IFO Studiegesellschaft, DUIST. Hörnstenen i Parthenons verksamhet var bokutgivningen och med åren publicerade man flera av de klassiska kontaktberättelserna t.ex. "Ombord på rymdskepp" av George Adamski och "Resa med flygande tefat" av Daniel Fry. Nicolaisen ville lägga tonvikten på den s.k. nya-tidsålderslitteraturen med ett filosofiskt budskap, speciellt riktat till ungdomen. Men man publicerade även mera neutrala böcker som Max Millers "Flygande tefat- fantasi eller verklighet".
 
Mellan åren 1958 och 1964 besökte Nicolaisen hundratals skolor, skolbibliotek, stadsbibliotek, ABF-, IOGT-, Sjömans- och militärbibliotek för att sprida Parthenons litteratur. Allt från Kiruna till Ystad försökte hon inspirera ungdomar till ett studium av tefatsgåtan och "den kosmiska filosofin". I mitten på 1960-talet fanns också långt gångna planer på en större tidskrift men idén föll på grund av brist  på pengar och medarbetare. En del av Parthenons skrinlagda planer har väl delvis sin orsak i Nicolaisens oerhörda intensitet och krav på sina medarbetare. Få orkade med hennes väldiga arbetskapacitet och hängivenhet för ämnet. Något som ofta är nödvändigt för att bryta ny mark.
 
Edith Nicolaisens egen åsikt om tefaten låg ganska nära George Adamski men på en viktig punkt frångick hon Adamskis linje; hon ansåg att tefaten kom från icke-fysiska högre världar. I ett brev till en bekant 1966 skrev hon:...UFOs kommer från samma dimension eller dimensioner - som 'änglarna' eller 'budbringarna', alltså från ett långt högre vibrationsplan än det fysiska". Hon ansåg också att de förebådade Kristi återkomst. Forskning i UFO-fenomenens natur var därför inte Parthenons  linje. Det var istället ett korståg för "den nya tidsåldern".
 
Pathenon och Edith Nicolaisen lade en viktig grund för UFO-intresset och det helt unika material i form av böcker, tidskrifter, pressklipp och korrespondens som förlaget efterlämnar är en mycket viktig källa för forskningen. Parthenons förlagsverksamhet fortsättes av Nyköpings Tvärvetenskapliga Bokförening under ledning av Carl-Anton Mattsson. Och förlagets stora samlingar av litteratur har donerats till UFO-Sverige och förvaras dels av UFO-Nyköping och dels av Arkivet för UFO-forskning i Norrköping.
Edith Nicolaisens pionjärinsats för svensk ufologi är enastående, ett viktigt kapitel, för alltid inskrivet i svensk UFO-historia.
 
Håkan Blomqvist
(Publicerad i UFO-Aktuellt nr. 2, 1986)
Comments