Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 1976-1980‎ > ‎

Kjell Jonsson - Sveriges förste UFO-bibliotekarie

Artikeln som följer är en intervju-diskussion med Kjell Jonsson, AFU:s bibliotekarie, som nyligen avslutat sina studier vid Bibliotekshögskolan i Borås. Intervjun är gjord mycket med tanke på att presentera det biblioteksmässiga arbetet inom AFU och ge en bild av de strävanden och problem som möter en aktiv ufolog.
 
Håkan (H): När vi lade ner Ufologen var det mycket du som tog initiativet till att AFU skulle fortsätta med en biblioteksverksamhet. Vad fick dig att ta det steget?
 
Kjell (K): Kommer inte ihåg riktigt. Jag tyckte det var synd att lägga ner tidningen och funderade på att själv ta över den men insåg att det var omöjligt. Mycket berodde också på att Lennart Johansson ställde sin boksamling till vårt förfogande. Sedan var det mitt allmänna bokintresse. Jag var inne på att söka till Bibliotekshögskolan och insåg att det var på den fronten jag skulle kunna göra en insats.
 
H: Vad är det viktigaste som bör göras härnäst för biblioteket?
 
K: Det är att katalogisera de drygt 500 boktitlarna efter de nya katalogreglerna så att allt finns på kort. Sedan att få ordning på dom pressklipp jag fått tag på under mitt arbete med bibliografin. Dom måste sättas in i pärmar.
 
Kjell Jonsson vid AFU:s bokhyllor i hans enrumslägenhet i Södertälje 1978. Foto: Håkan Blomqvist 
 
 
H: Vilka framtidsplaner har du när det gäller bibliotekets utveckling på längre sikt? Statsbidrag?
 
K:  Jag har hört mig för men vet inte om vi kan få bidrag. Målsättningen är ju att vi skall bli ett officiellt specialbibliotek som även skall kunna ge service åt folkbiblioteken. Men om vi skall kunna göra det så måste vi få statlig hjälp. Bokbeståndet idag är alldeles för litet för att kunna låna ut till folkbiblioteken.
 
H: Sedan krävs det väl att man är en officiell institution också? Jag tänker på det eknonomiska?
 
K: Ja, vi skulle exempelvis inte kunna klara portot för att skicka ut böcker till officiella bibliotek.
 
H: Vad är det annars du hoppas på av framtiden?
 
K: Man kan ju hoppas på att hela ämnets status förändras och skulle det ske kommer vi i ett helt annat läge så att vissa myndigheter kanske kan bli intresserade att ekonomiskt bidra till vår verksamhet.
 
Sorteringsarbete i hyllorna 1978. Foto: Håkan Blomqvist 
 
H: Vad är det största problemet med verksamheten anser du?
 
K: Att man inte kan köpa alla dom böcker och tidskrifter som finns att få tag i. De pengar vi får in som medlemsavgifter täcker i princip bara tryckning och utskick av dom fyra nyhetsbladen. Lyckligtvis finns det dom som är generösa och skänker lite mer än medlemsavgiften.
 
H: Vi lär väl tvingas höja avgiften till 25 kronor nästa år?
 
K:  Ja, mycket för att klara portohöjningarna.
 
H: Vad blir ditt närmaste projekt efter bibliografin?
 
K: Förutom katalogiseringen så blir det att hjälpa Anders gå igenom tidningar från 1946 - spökraketerna. Jag har redan gjort en del och tänker fortsätta så vi får ordning på det materialet. Vi har tänkt försöka presentera det någon gång under nästa år men det kan ju dra ut på tiden.
 
Kjell Jonsson läser senaste numret av UFO-Nachrichten i AFU:s bibliotek 1978. Foto: Håkan Blomqvist 
 
H: Hur tycker du låntagarna sköter sig?
 
K: Dom sköter sig väldigt bra. Vi har i stort sett klarat oss ifrån problem på den fronten. Ibland är dom väl nästan lite för rädda för att fråga om lån. Det har väl hänt att någon inte skickat tillbaka böckerna i dom påsar vi använder utan använt egna kuvert och då har i vissa fall boken skadats. Men det är sällan. Vi har ju heller inga böter så blir dom väldigt försenade påminner jag dom. Man får ta hänsyn till att det tar tid att skicka med posten också. Jag brukar inte vara så hård när dom missar lite på lånetiden.
 
H: Hur fullständig är den bibliografi du nu gjort?
 
K: Den är ganska fullständig. Det är ju visserligen ett urval med "bara" 1600 referenser - böcker, tidskrifter och artiklar. Artiklarna har valts ut på sitt innehåll och en hel del ointressanta små rapportklipp har uteslutits. Jag har försökt att välja ut de intressanta rapporterna. Bibliografin tar ju även upp aspekter som vi inom AFU behandlar till exempel Bermudatriageln plus en särskild avdelning för recensioner av svenska och utländska böcker där jag försökt, men inte lyckats, få fram samtliga recensioner. Det allra största problemet med bibliografin har varit att få tag på 50-talsklipp och speciellt att få tag i de personer som har dessa klipp. Många av den gamla generationen ufologer är inte längre aktiva och jag känner dom inte.  Somliga har flyttat och avstånden i Sverige är ju större om man jämför med till exempel Danmark.
 
H: Samarbetet mellen svenska ufogrupper idag är ju inte något vidare. Hur ser du på AFU:s roll här?
 
K: Jag tror knappast vi kan få dom att samarbeta men vi kan stimulera forskning ute i grupperna som sedan kan leda till någonting. Att dom inte bara dokumenterar och samlar på sig rapporter utan gör någonting av det materrial dom får in. Under arbetet med bibliografin har jag funnit att mycket material bara står i pärmar och dom vet inte vad dom har för information i dom. Ett arbete för oss är ju att systematisera den information som finns, men det måste också göras på föreningsnivå så att dom får ordning på det material dom själva har.
 
H: På sätt och vis sporrar vi väl kanske samarbetet genom att vi skriver om alla grupper. Det är ju ingen annan som gör det. Dom får ju reda på varann genom oss?
 
K: Jo, det är väl riktigt men vi vet ju rätt lite om hur det lyckas. Framförallt vill vi väl stimulera till forskning och debatt ute i grupperna. Lite drastiskt kanske man kan säga att vi vill bryta Keyhoe-stadiet i Sverige och skapa en mera förutsättningslös UFO-forskning där man bland annant tar hänsyn till de psykiska aspekterna som den nya ufologin visat på.
 
H: Vad tycker du är slitsammast med själva biblioteksarbetet?
 
Kjell Jonsson, bibliotekarie och eldsjälen bakom AFU:s bibliotek. Foto: 22 okt. 1977, Håkan Blomqvist 
 
K: Det är väldigt svårt att få fram information om nya böcker och i de fall man hittar uppgifter så är de ofta väldigt ofullständiga bibliografiska data. Det finns också väldigt få återförsäljare av ufolitteratur så det är arbetssamt att skaffa böckerna.
 
H: Har du någon aning om hur mycket du lagt ner på ditt ufointresse?
 
K: Pust! Jag gjorde en beräkning för några år sedan men kommer inte riktigt ihåg hur mycket det var. Man har ju lagt ut pengar på så mycket olika saker - böcker, kontorsmaterial, resor, telefonräkningar, porto etc. Bara mina egna tidskriftsprenumerationer brukar röra sig om cirka 400 kronor per år och arbetet med bibliografin har gått på över 1000 kronor. Jag vågar inte spekulera över hur mycket det är sammanlagt.
 
Håkan Blomqvist
(Publicerad i AFU Nyhetsblad 10, april-juni 1977)
Comments