Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 2010-‎ > ‎

Malmö interplanetariska sällskap

På UFO-Sveriges styrelsemöte i Enköping den 10 april 2010 togs ett historiskt beslut. Malmö interplanetariska sällskap (MIS) hade lämnat in en ansökan om medlemskap i UFO-Sverige. Styrelsen biföll ansökan och kunde således hälsa Sveriges äldsta ännu existerande ufoförening välkommen i riksorganisationen. Därmed skrevs ett nytt kapitel i svensk ufohistoria och två tidigare parallella traditioner knöts samman.
 

 

MIS startades i samband med att redaktören för den tyska tidskriften UFO-Nachrichten, Karl Veit, höll ett antal föredrag i Malmö i början av oktober 1958. Han var inbjuden av Edith Nicolaisen, grundaren av Parthenon bokförlag. Det var också Edith som tog initiativ till att MIS startades i oktober 1958.

 

Sällskapets första ordförande blev kyrkoherde Algot Englesson men han avlöstes efter en kort tid av Ebbe Johansson som alltsedan dess varit en drivande kraft inom föreningen. Ebbe fyllde nyligen 80 år och är i dag åter ordförande. Han är den som mest format föreningen och dess vision. Eftersom Ebbe jobbade som serviceingenjör på dåvarande Sjöbefälsskolan i Malmö så kunde föreningen få tillgång till gratis lokal. Där kunde man också titta i det stora teleskop som Ebbe tillverkat, vilket placerats på Sjöbefälsskolans tak. På skolan anordnade man också fester av olika slag.
 

Ebbe Johansson 6 mars 2010
Foto: Håkan Blomqvist 
MIS har aldrig varit en traditionell ufoförening utan i huvudsak har man ägnat sig åt föredragverksamhet. I ett informationsblad skriver man: ”Malmö UFO-Sällskap bildades 1958, med syftet att sprida information om s k flygande tefat eller UFOs… Det visade sig snart att UFO-problemet omfattade även andra och mer vidsträckta områden. Därför ändrades namnet till Malmö interplanetariska sällskap (1962-HB). MIS vill på ideell grund upplysa allmänheten genom föredrag, diskussion, film m m inom områden som astronomi, rymdforskning, UFO, människans roll i universum, parapsykologi, livsåskådningsfrågor m fl områden.”

 

Mängder av föredragshållare har under åren hållit sina anföranden i MIS. Förutom ufo och astronomi har man haft ämnen som filosofi, spännande reseskildringar, vetenskapliga frågor - ofta av professorer från Lunds universitet, esoterik, psykologi grottforskning med mera. Gamla MISare berättar att de under de första åren ofta gick hem till varandra efter föredragen och livligt diskuterade världsrymdens gåtor tills det ljusnade. Precis som dåvarande Enköpings UFO-förening har MIS haft en mycket livaktig social verksamhet med utflykter, julfester, maskerader och trolleriföreställningar. Dessutom stora jubileumsfester med mängder av föredrag och andra arrangemang.
 
 

 Två ordförande i MIS 4 sept. 2009 Ragnar Olsson och Ebbe Johansson

Ufo har alltid varit ett huvudintresse inom MIS och det märks bland annat på innehållet i de medlemstidskrifter som föreningen givit ut i olika omgångar: Tellus (1961-62, 1972-73), Galax 1963-64) samt Orion (1965). Ebbe Johansson har också varit en mycket flitig föredragshållare, särskilt under 1960- och 70-talen. Åtskilliga skolor och föreläsningsföreningar i södra Sverige har haft Ebbe som gäst där han berättat om ufogåtan.
 
 

 

Ebbe Johansson är fortfarande still going strong och tillsammans med särbon Karin Johansson (sekreterare i MIS) ägnar han sig bland annat åt att filma bröllop och konserter. Och fortfarande håller Ebbe föredrag inom ämnen som ufo, vetenskap, filosofi och speleologi (grottforskning). Både Clas Svahn och jag har hållit föredrag i MIS och vi är båda glada över att kunna hälsa Sveriges äldsta ufoförening som medlem i UFO-Sverige.

Håkan Blomqvist
 
(Publicerad i UFO-Raden/Rapport-Nytt nr. 4, 2010)

 

 

Comments